Dla 50 uczestników Panelu przygotowaliśmy specjalne zaproszenia w świątecznym spotkaniu i uroczystej kolacji z przedstawicielami PARP, administracji rządowej oraz ekspertami Panelu. Spotkanie odbyło się 6 grudnia w  Pałacu Prymasowskim w Warszawie.