Trzeci raport „Monitoring trendów krajowych i światowych” jest już dostępny. Publikacja prezentuje narodowy system innowacji w takich krajach jak: Australia, Japonia, Korea Południowa, Norwegia oraz Tajwan. Przyjrzeliśmy się bliżej trendom związanym z cyberbezpieczeństwem, Internetem rzeczy oraz żywnością przyszłości. Wyszczególniono kluczowe wydarzenia dla polskiego ekosystemu przedsiębiorczości i innowacyjności, które miały miejsce w II połowie 2017 r. Raport przybliża ponadto formułę PCP/PPI w zamówieniach publicznych, np. przykłady ciekawych projektów, działania propagujące w wybranych krajach UE, a także doświadczenia Polski w stosowaniu PCP/PPI.

Monitoring trendów krajowych i światowych, stanowi część szerszych działań z zakresu Monitoringu Narodowych Systemów Innowacji (NSI) realizowanych w ramach projektu inno_LAB. Jego celem jest systematyczne wyszukiwanie i analizowanie zjawisk technologicznych, społecznych, politycznych czy gospodarczych, które wpływają na rozwój innowacyjnych rozwiązań, wzrost przedsiębiorstw, a także poprawę jakości życia społeczeństw. W szczególności monitorowane są kraje, których NSI są uznawane za wysokorozwinięte, a funkcjonujące tam rozwiązania mogą stanowić inspirację dla działań w Polsce.

W skład opracowania wchodzą:
• Nowości w NSI krajów ujętych w poprzednich Raportach z Monitoringu trendów krajowych i światowych (uwzględniono wydarzenia, które miały miejsce w II połowie 2017 r.)
• Kalendarium wydarzeń kluczowych dla polskiego ekosystemu przedsiębiorczości i innowacyjności, które miały miejsce w II połowie 2017 r.
• Zestawienie NSI wybranych krajów (Australia, Japonia, Korea Południowa, Norwegia, Tajwan) w odniesieniu do ich mocnych i słabych stron, strategicznych celów, otoczenia instytucjonalnego, a także konkluzji i rekomendacji dla polskiej administracji.
• Opis wybranych trendów społecznych, gospodarczych i technologicznych (cyberbezpieczeństwo, Internet rzeczy, żywność przyszłości).
• Opis formuły PCP/PPI w zamówieniach publicznych, w tym m.in. przykłady ciekawych projektów, działania propagujące w wybranych krajach UE i na szczeblu KE, a także doświadczenia Polski w stosowaniu PCP/PPI.

Zapraszamy do lektury Raportu.

Pobierz raport