Monitoring trendów krajowych i światowych, stanowi część szerszych działań z zakresu Monitoringu Narodowych Systemów Innowacji (NSI) realizowanych w ramach projektu inno_LAB. Jego celem jest systematyczne wyszukiwanie i analizowanie zjawisk technologicznych, społecznych, politycznych czy gospodarczych, które wpływają na rozwój innowacyjnych rozwiązań, wzrost przedsiębiorstw, a także poprawę jakości życia społeczeństw. W szczególności monitorowane są kraje, których NSI są uznawane za wysokorozwinięte, a funkcjonujące tam rozwiązania mogą stanowić inspirację dla działań w Polsce.

 

 W skład opracowania wchodzą:
• Kalendarium wydarzeń kluczowych dla polskiego ekosystemu przedsiębiorczości i innowacyjności, które miały miejsce w I połowie 2017 r.
• Zestawienie NSI wybranych krajów (Austria, Irlandia, Izrael, Szwajcaria, Szwecja) w odniesieniu do ich mocnych i słabych stron, strategicznych celów, otoczenia instytucjonalnego, a także konkluzji i rekomendacji dla polskiej administracji.
• Opis wybranych trendów społecznych, gospodarczych i technologicznych (coworking, sharing economy, wirtualna rzeczywistość, zróżnicowanie pokoleniowe na rynku pracy, elektromobilność).
• Prezentacja formuły PCP/PPI w zamówieniach publicznych.

 

Zapraszamy do lektury Raportu.
Pobierz raport