16 lutego 2018

Trzeci raport „Monitoring trendów krajowych i światowych” jest już dostępny. Publikacja prezentuje narodowy system innowacji w takich krajach jak: Australia, Japonia, Korea Południowa, Norwegia oraz Tajwan. Przyjrzeliśmy się bliżej trendom związanym z cyberbezpieczeństwem, Internetem rzeczy oraz żywnością przyszłości. Wyszczególniono kluczowe wydarzenia dla polskiego ekosystemu przedsiębiorczości i innowacyjności, które miały miejsce w II połowie 2017 r. Raport przybliża ponadto formułę PCP/PPI w zamówieniach publicznych, np. przykłady ciekawych projektów, działania propagujące w wybranych krajach UE, a także doświadczenia Polski w stosowaniu PCP/PPI.

więcej

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą prezentującą obraz przedsiębiorstw w Polsce. Publikacja zawiera m.in. opisy poszczególnych grup przedsiębiorstw w Polsce (mikro, małe, średnie i duże firmy) oraz infografiki. Dodatkowo dostępna jest także wersja w języku angielskim: Small and medium-sized enterprises in Poland.

3 stycznia 2018

Monitoring trendów krajowych i światowych, stanowi część szerszych działań z zakresu Monitoringu Narodowych Systemów Innowacji (NSI) realizowanych w ramach projektu inno_LAB. Jego celem jest systematyczne wyszukiwanie i analizowanie zjawisk technologicznych, społecznych, politycznych czy gospodarczych, które wpływają na rozwój innowacyjnych rozwiązań, wzrost przedsiębiorstw, a także poprawę jakości życia społeczeństw. W szczególności monitorowane są kraje, których NSI są uznawane za wysokorozwinięte, a funkcjonujące tam rozwiązania mogą stanowić inspirację dla działań w Polsce.

 

więcej

29 września 2017

Według najnowszego raportu GEM nt. przedsiębiorczości kobiet w ubiegłym roku 163 mln kobiet rozpoczęło działalność w 74 krajach na całym świecie, a 111 milionów działało w oparciu o istniejące przedsiębiorstwa.

więcej

11 września 2017

Polska gospodarka staje się coraz bardziej konkurencyjna i dynamiczna. Z roku na rok rośnie udział firm w tworzeniu PKB. Powstaje coraz więcej przedsiębiorstw i miejsc pracy. Firmy wyraźnie zwiększają wydatki rozwojowe. Poprawa nastrojów przedsiębiorców zanotowana w połowie 2017 r. i towarzyszące im dalsze plany rozwojowe, pozwalają sądzić, że pozytywny trend utrzyma się na dłużej. Takie są najważniejsze wnioski płynące z 20. edycji Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce opracowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Raport prezentuje obraz sektora przedsiębiorstw w Polsce w oparciu o przekrojowe dane statystyczne  oraz wyniki badań własnych PARP.

więcej

11 sierpnia 2017

W dniach 21-22 czerwca br. odbyła się XII Międzynarodowa Konferencja Ewaluacyjna. Konferencja Ewaluacyjna na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń ewaluacyjnych w kraju i zagranicą. Tegoroczne spotkanie odbyło się we Wrocławiu. Wzięli w nim udział eksperci z kraju i zagranicy, reprezentanci krajowego systemu ewaluacji (administracji centralnej i regionalnej), przedstawiciele instytucji krajów partnerskich Grupy V4+ (poszerzonej Grupy Wyszehradzkiej, tj: Polska, Czechy, Węgry, Słowacja (V4) plus: Chorwacja, Rumunia, Bułgaria, Słowenia), przedstawiciele świata nauki, ewaluatorzy krajowych i międzynarodowych towarzystw ewaluacyjnych oraz przedstawiciele innych organizacji zaangażowanych w badania ewaluacyjne.

więcej

22 czerwca 2017

„Ewaluacja oparta na teorii w złożonym otoczeniu społeczno-ekonomicznym” (Theory-based evaluation in complex environments) to publikacja poświęcona teorii i praktyce ewaluacji interwencji publicznych.

więcej