Pomiar końcowy, edycje 2011-2014:


-Prezentacja zbiorcza

Pomiar końcowy, edycje 2011-2013:

- Działanie 8.1
- Działanie 8.2 
Prezentacja zbiorcza

- Pierwsze efekty Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 - sytuacja ekonomiczna  beneficjentów PARP 2 lata po zakończeniu projektów
(opracowanie zbiorcze)

Pomiar początkowy edycje 2011-2012:

Działanie 1.4-4.1
Działanie 4.2
Działanie 4.4
Działanie 6.1
Działanie 8.1
Działanie 8.2
Prezentacja zbiorcza

Pomiar końcowy edycje 2011-2012:

-Prezentacja zbiorcza

- Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011-2012, PARP, Warszawa 2013
  Rozdział 8 - Fundamenty e-gospodarki

-"Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw dzięki wsparciu UE" (opracowanie zbiorcze)
Prezentacja z konferencji PARP pt. "Świt innowacyjnego społeczeństwa" (Warszawa, 8.III.2013 r.)

- Raport PARP „Świt innowacyjnego społeczeństwa. Trendy na najbliższe lata",  rozdział 7 - Innowacyjne przedsiębiorstwa „Innowacyjnej Gospodarki”. Wnioski z „Barometru Innowacyjności PARP"

świt

Pomiar początkowy, edycja 2011:

Działanie 1.4-4.1
Działanie 4.2
Działanie 4.4
Działanie 6.1
Działanie 8.1
Działanie 8.2
Prezentacja zbiorcza