Jednym z ostatnich wydarzeń pierwszego dnia Europejskiego Kongresu MŚP było uroczyste wręczenie certyfikatów uczestnictwa w projekcie PARP – Panel Polskich Przedsiębiorstw. Do Sali kolumnowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego licznie przybyli Paneliści, którzy wzięli udział w badaniu o wpływie spowolnienia gospodarczego na sytuację polskich przedsiębiorstw, czyli III edycji badania w ramach Panelu Polskich Przedsiębiorstw.

W uroczystości wzięli też udział: Pani Bożena Lublińska-Kasprzak (prezes PARP) oraz Prof. Witold Orłowski (dyrektor Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej), a poprowadził je dziennikarz TVP Info Pan Marek Czyż.

W trakcie spotkania Pani Prezes Bożena Lublińska-Kasprzak wręczyła uczestnikom imienne certyfikaty uczestnictwa w Panelu. Potem rozpoczęła się mniej oficjalna część spotkania, podczas której Paneliści mieli czas na bliższe poznanie się nawzajem, wymianę kontaktów oraz doświadczeń.

Panel Polskich Przedsiębiorstw jest pierwszym tego typu projektem badawczym realizowanym w Polsce. Jego celem jest bieżąca obserwacja najważniejszych zjawisk i trendów zachodzących w polskiej gospodarce oraz poznanie opinii polskiego biznesu na temat polityki gospodarczej i projektowanych regulacji prawnych. Panel Polskich Przedsiębiorstw powstał jako odpowiedź na deficyt bieżących i pełnych informacji o opiniach i odczuciach polskiego biznesu zarówno o sytuacji gospodarczej jak i szczegółowej sytuacji przedsiębiorstw.