Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w VI Konferencji Badawczej PARP pt. „Strategiczne projektowanie innowacji w biznesie”, która odbędzie się 8 grudnia 2016 r. w Warszawie,  we wnętrzach Pałacu Prymasowskiego (hotel Bellotto), ul. Senatorska 13/15. Konferencja Badawcza jest dorocznym spotkaniem przedstawicieli nauki i biznesu, stanowiącym wyjątkową okazję do zapoznania się z aktualnymi trendami i praktykami w obszarze przedsiębiorczości i innowacyjności oraz wynikami najnowszych badań Agencji i jej partnerów w obszarze strategii rozwoju firmy. Wiodącym tematem tegorocznej konferencji jest zintegrowane podejście do projektowania i rozwoju firmy na każdym poziomie zarządzania.


Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematyką konferencji, w szczególności kadrę zarządzającą oraz pracowników małych i średnich przedsiębiorstw, którzy są zaangażowani w procesy rozwojowe w swoich firmach.