Raport opisuje przedsiębiorczość w Polsce na tle innych krajów świata, przy czym – w przeciwieństwie do innych opracowań – w centrum zainteresowań stawia człowieka i jego otoczenie, a nie zarejestrowany podmiot gospodarczy. Dzięki temu podejściu dostarcza wiedzy pozwalającej pełniej zrozumieć procesy, jakim podlega przedsiębiorczość w naszym kraju.

Pod względem postaw proprzedsiębiorczych Polaków rok 2016 był najlepszy od sześciu lat. Niemal dwa razy tyle mieszkańców Polski co średnio w UE deklaruje chęć założenia firmy, również więcej z nas uważa, że ma do tego odpowiednie kwalifikacje. W 2016 r. zdecydowanie więcej Polaków niż rok wcześniej postrzegało swoje otoczenie jako sprzyjające założeniu działalności gospodarczej. Rok 2016 przyniósł także potwierdzenie wyhamowania negatywnego trendu w zakresie wizerunku przedsiębiorcy w polskim społeczeństwie, jednocześnie poprawił się wskaźnik obrazujący zaangażowanie mediów publicznych i Internetu w przekazywanie treści dotyczących przedsiębiorczości.

Zapraszamy do lektury Raportu.
Pobierz raport