V Konferencja Badawcza

INNOWACJE W DZIAŁANIU - współczesne źródło wzrostu przedsiębiorstw 

materiały pokonferencyjne

Warszawa, 3 grudnia 2015 r.

(podgląd prezentacji po kliknięciu na tytuł wystąpienia) 

Sesja plenarna - material konferencyjny
Otwarcie konferencji i wystąpienia inauguracyjne - Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Ekosystemy innowacji w czasie globalnych przełomów społeczno-gospodarczych. Przykład Finlandii (EN) - dr Erkki Ormala, Profesor Aalto University, były wiceprezes Nokii
Innowacyjne modele biznesu na tle trendów w społeczeństwie - Luk Palmen, InnoCo sp. z o.o., Polska

Sesja pytań i odpowiedzi: prowadzenie: Radosław Brzózka

Sesja panelowa Nie-odkryte obszary innowacyjności, prowadzenie: Paulina Zadura-Lichota, PARP
Przedsiębiorczość w Polsce - najnowsze wyniki badania GEM - Paulina Zadura-Lichota, PARP
Innowacje w służbie społeczeństwa - Paulina Kaczmarek, Deloitte
Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw oraz współpraca w tym obszarze - Anna Tarnawa, PARP
Sesja panelowa Eksperymentowanie w polityce innowacyjności, prowadzenie: Anna Brussa, PARP

Zastosowanie eksperymentalnych metod badawczych (Random Control Trials - RCT) do oceny wpływu instrumentów wsparcia innowacyjności (EN) - dr Triin Edovald, Innovation Growth Lab, NESTA
Design w polityce publicznej - dr Agnieszka Szóstek - Uniwersytet SWPS, School of Form (Poznań)
Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań (TRIZ) - kontrolowany sposób tworzenia innowacji Cz. 1, Cz. 2 - dr Sergey Yatsunenko, grupa NOVISMO, Fundacja TRIZ-Polska

Komentarz ekspercki oraz sesja pytań i odpowiedzi

  1. dr Karol Olejniczak, Euroreg, Uniwersytet Warszawski
  2. dr Agnieszka Tokaj-Krzewska, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju