Triin Edovalddr Triin Edovald

Dyrektor naukowy Departamentu Polityki i Badań w Innovation Growth Lab, Nesta. Posiada bogate doświadczenie w kreowaniu interwencji publicznych w oparciu o wyniki badań (evidence-based interventions). Zawodowo - propagatorka podejścia RCT (randomizacja) w obszarze polityki innowacyjności, przedsiębiorczości i wzrostu przedsiębiorstw. Przed dołączeniem do zespołu Nesty kierowała działem ewaluacji w NatCen Social Research. Pracowała również w Dartington Social Research Unit, w którym prowadziła projekt polegający na rozwijaniu, opracowanego w Washington State Institute for Public Policy,  modelu kosztów i korzyści, mającego ułatwić rządowi Wielkiej Brytanii podejmowanie decyzji inwestycyjnych. Wcześniej, w National Academy for Parenting Research at King’s College w Londynie, zajmowała się oceną jakości i efektywności programów wychowawczych.

Posiada doktorat z Evidence-based Intervention i MSc in Evidence_Based Social Work (University of Oxford) oraz  BA in Educational Sciences z University of Tartu, gdzie jest wykładowcą wizytującym.

Jest konsultantem estońskiego Ministerstwa Spraw Społecznych.