Koniunktura i otoczenie biznesu - 2016

11 edycja badania /czerwiec-sierpień 2016/

W czerwcu każdego roku realizowane jest badanie, które pozwala odpowiedzieć na pytania:

 • jak zmienia się sytuacja rynkowa polskich firm?
 • jak zmieniają się opinie ich szefów na temat stanu naszej gospodarki?

Dodatkowo, zestawienie odpowiedzi z tymi z poprzedniego roku pokaże, jak sytuacja polskich firm zmienia się rok do roku.

Materiały do pobrania: 
Kwestionariusz

Nowe rozwiązania prawne dla firm

10 edycja badania /maj 2016/

Uruchamiane przez PARP badanie ma na celu pozyskanie opinii przedsiębiorców na temat propozycji rozwiązań legislacyjnych oraz potrzeby ich wprowadzenia. Rozwiązania dotyczą wybranych obszarów działalności przedsiębiorstw.

Na podstawie wyników badania opracowano propozycję pakietu ułatwień dla przedsiębiorców "100 zmian dla firm". Więcej informacji na stronie:
http://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/100zmiandlafirm-pierwszy-pakiet-ulatwien-dla-przedsiebiorcow/

Zarządzanie środowiskowe

9 edycja badania /grudzień 2015-marzec 2016/

Dynamiczny rozwój gospodarczy, rosnąca konsumpcja oraz postępująca degradacja zasobów i środowiska przyrodniczego sprawiają, że szczególnie istotne jest stosowanie przez przedsiębiorców zasad zrównoważonego rozwoju. Korzystanie ze środowiska naturalnego wpisane jest w działalność każdego przedsiębiorstwa. Ograniczenie negatywnego wpływu tej działalności na środowisko wiąże się z koniecznością uwzględnienia wymogów prawnych w planowaniu aktywności firmy i ma wpływ na proces zarządzania, również prowadzenia polityki zarządzania środowiskowego.

Badanie realizowane w tym obszarze ma przede wszystkim na celu pozyskanie wiedzy nt.:

 • sposobu zarządzania środowiskiem w firmach,
 • przyczyn podejmowania działań prośrodowiskowych przez przedsiębiorstwa,
 • trudności napotykanych w procesie ich realizacji,
 • efektów osiąganych dzięki ich wdrożeniu.

Informacje te posłużą PARP do opracowania propozycji instrumentu wsparcia w zakresie zarządzania środowiskowego. 

Materiały do pobrania: 
Więcej na temat badania
Kwestionariusz
Raport "Zrównoważona produkcja w działalności przedsiębiorstw - 2011"

Koniunktura i otoczenie biznesu - 2015

8 edycja badania  /czerwiec-sierpień 2015/

W czerwcu każdego roku realizowane jest badanie, które pozwala odpowiedzieć na pytania:

 • jak zmienia się sytuacja rynkowa polskich firm?
 • jak zmieniają się opinie ich szefów na temat stanu naszej gospodarki?

Dodatkowo, zestawienie odpowiedzi z tymi z poprzedniego roku pokaże, jak sytuacja polskich firm zmienia się rok do roku.

Materiały do pobrania:
Raport
Kwestionariusz

Bariery wzrostu

7 edycja badania /luty - kwiecień 2015/

Rozwój przedsiębiorstwa jest obiektywną miarą sukcesu. Każdy sukces niesie jednak ze sobą ryzyko porażki. Wiele firm po okresie dynamicznego rozwoju popada w długotrwałą stagnację lub ogranicza swą działalność. Powstaje pytanie:

 • Jakie czynniki decydują o trwałym powodzeniu w biznesie?
 • Co wyróżnia firmy, które skutecznie pokonują kolejne etapy rozwoju, omijając napotykane na każdym z nich pułapki?

Odpowiedzi na te pytania pomoże nam dostarczyć badanie Bariery wzrostu opracowane we współpracy z APAX Consulting Group w oparciu o metodologię wypracowaną przez prof. Erica Flamholtza z University of California Los Angeles, Management Systems Consulting Corporation.

Materiały do pobrania:
Więcej na temat badania
Prezentacja wyników
Najważniejsze wyniki badania 
Materiały z konferencji "Zarządzanie jutrem - bariery i czynniki wzrostu polskich firm"

Test MŚP 1/2014

„Test MŚP proponowanych zmian w ustawie Kodeks Pracy i niektórych innych ustaw w zakresie przechowywania dokumentacji pracowniczej”
/realizacja październik-listopad 2014/

Materiały do pobrania:
Kwestionariusz

Koniunktura i otoczenie biznesu - 2014

6 edycja badania /czerwiec - lipiec 2014/

W czerwcu każdego roku realizowane jest badanie, które pozwala odpowiedzieć na pytania:

 • jak zmienia się sytuacja rynkowa polskich firm?
 • jak zmieniają się opinie ich szefów na temat stanu naszej gospodarki?

Dodatkowo, zestawienie odpowiedzi z tymi z poprzedniego roku pokaże, jak sytuacja polskich firm zmienia się rok do roku.

Materiały do pobrania:
Artykuł w Raporcie o Stanie Sektora MSP
Prezentacja wyników
Firmy rodzinne w Polsce - 2014
Koniunktura i otoczenie biznesu - 2014 Rynki wschodnie - Rosja, Ukraina, Białoruś
Kwestionariusz

Style przywództwa polskich menedżerów

5 edycja, badanie pod kierunkiem Jacka Santorskiego, Values - Grupa Firm Doradczych /kwiecień - maj 2014/

We współpracy z panem Jackiem Santorskim zbadaliśmy style przywództwa polskich przedsiębiorców. Udział w badaniu pozwolił też uczestnikom Panelu Polskich Przedsiębiorstw poznać swoje mocne i słabe strony oraz proponowane kierunki rozwoju swoich kompetencji przywódczych.

Prezentacja wyników:

 

Mapy poznawcze i strategie polskich firm

4 edycja, badanie pod kierunkiem prof. Krzysztofa Obłoja /październik - listopad 2013/

Wspólnie z prof. Krzysztofem Obłojem poznaliśmy sposób, w jaki polscy szefowie i właściciele firm postrzegają swoje otoczenie biznesowe, jak podejmują decyzje i co z tego wynika dla efektywności ich przedsiębiorstw.

Materiały do pobrania:
Kwestionariusz
Materiały dla prasy
Prezentacja wyników
"Mapy poznawcze i strategie polskich firm" pełny raport z komentarzami prof. Obłoja

Spowolnienie gospodarcze oczami polskich przedsiębiorców

3 edycja, badanie pod kierunkiem prof. Witolda Orłowskiego /sierpień-wrzesień 2013/

W ankiecie pod kierunkiem prof. Witolda Orłowskiego poznawaliśmy opinie polskich przedsiębiorców dotyczące zjawiska określanego mianem spowolnienia gospodarczego oraz szans i zagrożeń stojących obecnie przed polskimi firmami. Więcej o badaniu w poniższym wystąpieniu profesora Witolda Orłowskiego.

Wyniki III edycji badania zostały zaprezentowane na forum III Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który odbyło się w dniach 16-19 września 2013 r. w Katowicach. 

Materiały do pobrania:
Kwestionariusz
Materiały dla prasy
Prezentacja wyników
"Spowolnienie gospodarcze oczami polskich przedsiębiorców" - pełny raport z komentarzami prof. Orłowskiego

Koniunktura i otoczenie biznesu - 2013

2 edycja badania /maj-lipiec 2013/

Materiały do pobrania:
Kwestionariusz

Ankieta rekrutacyjna

1 edycja badania.

Materiały do pobrania:
Kwestionariusz