• Witamy na stronach PARP poświęconych badaniom!

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Aktualności

Panel Polskich Przedsiębiorstw

 Panel Polskich Przedsiębiorstw

Panel Polskich Przedsiębiorstw to pierwszy tego typu projekt badawczy realizowany w Polsce. Jego celem jest obserwacja najważniejszych zjawisk i trendów zachodzących w polskiej gospodarce oraz poznanie opinii polskiego biznesu na temat polityki gospodarczej i projektowanych regulacji prawnych.

Przez kolejnych 5 lat będziemy analizować problemy, na jakie napotykają menadżerowie firm oraz badać najsilniejsze atuty rodzimego biznesu.


więcej

Bilans Kapitału Ludzkiego

 

BKLlogotyp

Bilans Kapitału Ludzkiego to unikatowy na skalę Polski i Europy monitoring rynku pracy.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim śledzi, w trakcie 5 edycji badań, jak zmienia się struktura kompetencji na rynku pracy.

W ramach tak kompleksowego projektu badawczego poszukiwane są odpowiedzi na kluczowe pytania, które zadają sobie z myślą o przyszłości uczniowie, studenci, pracownicy, pracodawcy, czy instytucje publiczne, odpowiedzialne za kształtowanie polityki w zakresie kapitału ludzkiego na skalę ogólnopolską, ale i regionalną.

więcej

Global Entrepreneurship Monitor (GEM)

gem

GEM jest największym międzynarodowym projektem badania przedsiębiorczości oraz rozpowszechniania wiedzy o przedsiębiorczości i wspierania tworzenia jej nowych form. Obecnie obejmuje 73 kraje świata (razem stanowią one ponad 72% ludności świata i 90% globalnego PKB). Jego głównym celem jest porównanie szerokiego spektrum przejawów przedsiębiorczości przy zastosowaniu oryginalnie wypracowanej metodologii, a także:

  • mierzenie różnic w aktywności przedsiębiorczej pomiędzy krajami,
  • identyfikowanie czynników determinujących poziom aktywności przedsiębiorczej,
  • wskazywanie rozwiązań systemowych podnoszących poziom aktywności przedsiębiorczej.


więcej

5 stycznia 2017
Tytuł ewaluacji/badaniaWykonawcaTermin realizacjiKierownik projektu 
w PARP
Kierownik projektu po stronie Wykonawcy

BAROMETR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – opracowanie koncepcji systemu i narzędzi ewaluacji on-going Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Konsorcjum: IDEA Instytut Sp. z o.o.
IMAPP Sp. z o.o.
Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o.
Uniwersytet Jagielloński CEAPP

16.02.2017-01.12.2017

Zuzanna PopisMaciej Gajewski

Analiza wybranych działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (PO IG) na poziomie sektorowym i makroekonomicznym za pomocą modelu przepływów międzygałęziowych, w ramach projektu ewaluacyjnego „Barometr Innowacyjności"

(informacja o badaniu)

Konsorcjum: WISE Europa – Fundacja Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich oraz Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy

10.02.2017-22.09.2017

Jacek SzutOlga Mazurowska

BAROMETR INNOWACYJNOŚCI - opracowanie koncepcji ewaluacji on-going Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (wraz ze wskaźnikami i narzędziami badawczymi)

Konsorcjum: IDEA Instytut Sp. z o.o.
IMAPP Sp. z o.o.
Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o.
Uniwersytet Jagielloński CEAPP

18.08.2016-2017

Jacek PokorskiStanisław Bienias

Ewaluacja pilotażu działania 1.1.1 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 „Platformy startowe dla nowych pomysłów" - etap II

(informacja o badaniu)

Konsorcjum: Realizacja Sp. z o.o.
Fundacja Instytut Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego

01.01.2017-17.07.2017

Zuzanna PopisBarbara Leszczyńska

Cykliczna ocena trwałości i efektów osiągniętych po zakończeniu realizacji projektu w ramach PO RPW (za rok 2016)

Badanie własne PARP

15.11.2016-31.01.2017

Zuzanna Popis-

Analiza podsumowująca efekty schematu Wsparcie na przygotowanie terenów inwestycyjnych w ramach działania I.3 PO RPW

Badanie własne PARP

01.11.2016-31.01.2017

Andrzej Jędrzejowski-
Cykliczny monitoring na potrzeby Ewaluacji projektu pilotażowego Platformy startowe dla nowych pomysłów, działanie 1.1.1 PO PW 2014-2020Badanie własne PARPod 05.2016Zuzanna Popis-
Panel Polskich Przedsiębiorstw

http://www.parp.gov.pl/panel

Badanie własne PARP2013-2018 -

Plany ewaluacji

 

 

 

2 czerwca 2016

20 maja 2016

29 kwietnia 2016

 

 

 

 PARTNERZY Platformy startowej (link: https://ankiety.parp.gov.pl/mrIWeb/mrIWeb.dll?I.Project=PLATFORMY_PARTNERZY1)

  (podpięte trzy linki: https://ankiety.parp.gov.pl/mrIWeb/mrIWeb.dll?I.Project=PLATFORMY_POMYSLODAWCY1 i 

https://ankiety.parp.gov.pl/mrIWeb/mrIWeb.dll?I.Project=PLATFORMY_POMYSLODAWCY2 i https://ankiety.parp.gov.pl/mrIWeb/mrIWeb.dll?I.Project=PLATFORMY_POMYSLODAWCY3

29 kwietnia 2016

Zgodnie z zapisem §13 oraz §19 umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałania 1.1.1 Platformy Startowe dla nowych pomysłów Animator Platformy startowej zobowiązuje się do przekazywania:

  • danych na potrzeby monitoringu, sprawozdawczości przebiegu realizacji Projektu oraz ewaluacji
  • wszelkich informacji dotyczących Projektu we wskazanym zakresie i terminie 10 dni liczonych od dnia następnego po dniu zakończenia okresu sprawozdawczego wynoszącego dwa miesiące (zakres danych), przez cały okres realizacji Projektu

Rejestracja w systemie monitoringu jest możliwa wyłącznie przez indywidualny kod dostępu przyznany przez PARP dla Animatora Platformy oraz dla Opiekunów Start-upów.

 

Okresy sprawozdawcze i terminy przekazywania danych przez Animatorów Platform startowych

okres sprawozdawczy

termin przedstawienia danych

oddo
1 kwietnia 201631 maja 201610 czerwca 2016 *
1 czerwca 201631 lipca 201610 sierpnia 2016
1 sierpnia 201630 września 201610 października 2016
1 października 201630 listopada 2016  10 grudnia 2016
1 grudnia 201631 stycznia 201710 lutego 2016
1 lutego 201631 marca 201710 kwietnia 2016
1 kwietnia 201631 maja 201710 czerwca 2016

 

* UWAGA!
pierwszy okres sprawozdawczy, o którym mowa w §19 ust. 1 umowy o dofinansowanie, liczony jest od 1 kwietnia do 31 maja br., z terminem wprowadzenia wymaganych danych w przypadku formularzy:

  • dla Animatorów Platform Startowych - najpóźniej do 23 maja br., a następnie na bieżąco do 10 czerwca br. – dane z systemu Animatora są niezbędne do uruchomienia systemu monitoringu dla Opiekunów Start-upów;
  • dla Opiekunów Startupów - najpóźniej do 10 czerwca br.

 

 

29 marca 2016

Celem badania jest ocena pierwszych efektów projektów realizowanych w ramach działania I.3 PO RPW (schematy: „Wsparcie na wyposażenie" oraz „Wsparcie na tworzenie zaplecza B+R").

 

Lista projektów: (link)

23 lutego 2016

Plan Ewaluacji PO IR (link)

Plan Ewaluacji programu pomocowego PARP (link)