.

Data
miejsce
Tytuł spotkania
organizator
Tytuł prezentacji
prezentujący
18.12.2015
Warszawa

Prezentacja wyników ewaluacji działania I.1 PO RPW

PARP

Wyniki ewaluacji "Analiza efektów realizacji działania I.1 PO RPW"

Przedstawiciele ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. (Wykonawcy badania)

18.12.2015
Warszawa

Warsztat w ramach ewaluacji ex-post projektu Instrument Szybkiego Reagowania

PARP

 

18.12.2015
Warszawa

Prezentacja wyników ewaluacji ex-post projektu systemowego PARP – „Polski Most Krzemowy" realizowanego w ramach VI osi priorytetowej „Polska Gospodarka na rynku międzynarodowym", Poddziałanie 6.2.1 „Wsparcie dla centrów obsługi inwestorów i eksporterów".

PARP

Wyniki ewaluacji ex-post projektu Polski Most Krzemowy

Przedstawiciel Agrotec Polska Sp. z o.o. (Wykonawcy badania)

17.12.2015
Warszawa

Prezentacja wyników ewaluacji "Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)"

PARP oraz Deloitte

Wyniki ewaluacji "Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)"

Przedstawiciele Wykonawcy badania

11.12.2015
Warszawa

Szkolenie dla członków Komitetu Monitorującego PO PW

Ministerstwo Rozwoju

Metody kontrfaktyczne w ewaluacji

Agnieszka Haber, Zuzanna Popis

14.10.2015
Chicago

Konferencja "Evaluation 2015: Exemplary Evaluations in a Multicultural World"

Amerykańskie Towarzystwo Ewaluacyjne

Evaluating impact of vocational education programmes through counterfactual analysis

Maciej Szałaj

(pobierz prezentację)

13.11.2015
Warszawa

Prezentacja wyników ewaluacja ex post projektu systemowego PARP pt. „Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji" w ramach Pilotażu w III osi priorytetowej PO IG

PARP

Ewaluacja ex post projektu systemowego PARP pt„Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji" w ramach Pilotażu w III osi priorytetowej PO IG - wyniki badania

Przedstawiciele PAG Uniconsult Sp. z o.o. - wykonawcy badania

13-15.10.2015
Tallin

Nordic Regional Workshop on Counterfactual Impact Evaluation Methods 2015

Centre for Research on Impact Evaluation-CRIE (Komisja Europejska) oraz Ministerstwo Finansów Estonii

uczestnictwo: Maciej Szałaj, Zuzanna Popis

Counterfactual Impact Evaluation of training instruments in ESF programmes - the Polish experience

Maciej Szałaj

10.10.2015  Łódź

Diagnoza stanu design w Polsce

Łódź Design Festiwal

Diagnoza stanu design w Polsce 2015

Agnieszka Haber

09.10.2015 Warszawa

Spotkanie z dziennikarzami - śniadanie prasowe 

Wyniki badania Ewaluacja ex post projektu systemowego PARP pt.

„Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji" w ramach Pilotażu w III osi priorytetowej PO IG

Przedstawiciele PAG Uniconsult Sp. z o.o. - wykonawcy badania

05.10.2015 Warszawa

Spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją PO WER 

Instytucja Zarządzająca PO WER (Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju)

uczestnictwo: Agnieszka Haber, Maciej Szałaj

28-29.09.2015
Kraków

XI Konferencja Ewaluacyjna "Ewaluacja polityki spójności. Rezultaty, wyzwania, rozwiązania."

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne

 więcej: www.konferencja-ewaluacja.pl/2015 

27.09.2015 Kraków

Warsztaty w ramach XI konferencji Ewaluacyjnej

PARP oraz Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

więcej: http://www.konferencja-ewaluacja.pl/2015/warsztaty_program.html

16.09.2015 Sulejów

Konferencja "Perspektywy rozwoju badań nad finansami sektora publicznego i prywatnego"

Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego

Ewaluacja wpływu funduszy europejskich 2014-2020 Nowe wyzwania dla analiz polityk publicznych

Jacek Pokorski

10.09.2015 Warszawa

I spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Instytucja Zarządzająca PO PW 2014-2020 (Departament Programów Ponadregionalnych, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju)

uczestnictwo: Agnieszka Haber, Zuzanna Popis

14-17.07.2015
Rejkiawik

6 Konferencja European Survey Research Association

ESRA

uczestnictwo: Maciej Szałaj, Zuzanna Popis
14.05.2015
Warszawa 
Konferencja "Zarządzanie jutrem. Bariery i czynniki wzrostu firm w Polsce"

PARP, APAX Consulting Group i Management Systems Consulting Corporation
więcej: www.parp.gov.pl/panel/konferencja
07.05.2015
Wrocław 
Konferencja "Od pomysłu do przemysłu wdrożenia wzornicze w przedsiębiorstwach"

Dolnośląska Sieć Wzornictwa Przemysłowego 
Diagnoza stanu design w Polsce

Izabela Banaś 
15.04.2015
Oslo

Spotkanie TAFTIE Taskforce on Benchmarking Impact Effectiveness and Efficiency of innovation Agencies

TFBIEE

uczestnictwo: Zuzanna Popis
24.03.2015
Warszawa
Wizyta delegacji z Chorwackiej Agencji na rzecz MSP, Innowacji i Inwestycji (HAMAG)

PARP

Evaluation activities of PARP

Jacek Pokorski, Zuzanna Popis

The Innovation Barometer Project- M&E best practices in Poland

Jacek Pokorski

16.03.2015
Bruksela
State Aid Evaluation Workshop with Member States

Komisja Europejska
Uczestnictwo: Jacek Pokorski, Maciej Szałaj
26.02.2015
Warszawa
Spotkanie z Komisją Europejską poświęcone wdrażaniu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Wyniki ewaluacji "Jak zmieniają się klastry dzieki wsparciu z PO RPW?"

Wyniki ewaluacji "Wsparcie ośrodków innowacyjności w Polsce Wschodniej - ocena pierwszych efektów"

Zuzanna Popis
02.02.2015
Warszawa

Spotkanie z przedstawicielami Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

PARP

BAROMETR INNOWACYJNOŚCI – system ewaluacji on-going PO IG. Prezentacja dobrych praktyk

Jacek Pokorski

15.01.2015
Warszawa
Spotkanie z przedstawicielami Parków z Polski Wschodniej - Platformy startowe dla nowych pomysłów

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Wyniki ewaluacji "Wsparcie ośrodków innowacyjności w Polsce Wschodniej - ocena pierwszych efektów"

Zuzanna Popis
08.01.2015
Starachowice
Spotkanie warsztatowe "Omówienie wyników negocjacji z Komisją Europejską wybranych programów operacyjnych realizowanych na obszarze Polski Wschodniej"

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Wyniki ewaluacji "Wsparcie ośrodków innowacyjności w Polsce Wschodniej - ocena pierwszych efektów"

Zuzanna PopisSpotkania, seminaria, konferencje w roku 2014


Spotkania, seminaria, konferencje w roku 2013

Spotkania, seminaria, konferencje w roku 2012

Spotkania, seminaria, konferencje w roku 2011
(link)

Spotkania, seminaria, konferencje w roku 2010