Data
miejsce
Tytuł spotkania
organizator
Tytuł prezentacji
prezentujący

20.12.2016 Warszawa

Prezentacja wyników I etapu Ewaluacji programu pilotażowego Platformy startowe dla nowych pomysłów

PARP

Wyniki ewaluacji ekosystemu Platform Startowych (I etapu ewaluacji pilotażu Platform startowych dla nowych pomysłów)

Przedstawiciele firmy Realizacja Sp. z o.o. i Fundacji Instytut Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego (wykonawców badania)

28-30.10.
2016
Maastricht, Holandia

12th EES Biennial Conference
Evaluation Futures in Europe and beyond. Connectivity, innovation and use.

European Evaluation Society

Relative Causal Effects in Evaluation Studies of Public Programmes – Some Inspiration from PARP's Evaluation of Pro-Innovative Business Support Schemes

Jacek Pokorski

A Challenge of Designing an Evaluation System for a Complex Program - Startup Platforms for New Ideas

Zuzanna Popis

08.09.2016 Warszawa

Spotkanie z Animatorami Platform startowych

Ministerstwo Rozwoju

Platformy startowe dla nowych pomysłów 1.1.1 PO PW 2014-2020.  Monitoring i Ewaluacja

Zuzanna Popis

22.06.2016 Toruń

III Międzyregionalna Konferencja Ewaluacyjna

UM Woj. Kujawsko-Pomorskiego

Tsunami oczekiwań ewaluacyjnych

Agnieszka Haber

04.02.2016
Warszawa

Wyniki ewaluacji ex post PO IG 2007-2013 (działań wdrażanych przez PARP), zrealizowanych w ramach BAROMETRU INNOWACYJNOŚCI

PARP

Wyniki końcowe ewaluacji on-going POIG 

Jacek Pokorski

Wyniki analizy efektów netto PO IG

Przedstawiciele Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ (Wykonawcy badania)

22.01.2016
Warszawa

Spotkanie roczne z przedstawicielami Komisji Europejskiej poświęcone wdrażaniu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Ministerstwo Rozwoju

Wyniki ewaluacji "Analiza efektów realizacji działania I.1 PO RPW"

Zuzanna Popis

 

Spotkania, seminaria, konferencje w roku 2015

Spotkania, seminaria, konferencje w roku 2014

Spotkania, seminaria, konferencje w roku 2013

Spotkania, seminaria, konferencje w roku 2012 

Spotkania, seminaria, konferencje w roku 2011 (link)

Spotkania, seminaria, konferencje w roku 2010