Data
miejsce
Tytuł spotkania
organizator
Tytuł prezentacji
prezentujący
17.12.2013
Warszawa
Prezentacja wstępnych wyników Części I badania "Mentoring w praktyce polskich przedsiębiorstw"

PARP
Mentoring w praktyce polskich przedsiębiorstw

Marcin Budzewski (Polskie Stowarzyszenie Mentoringu)
17.12.2013
Warszawa
Spotkanie końcowe w ramach ewaluacji "Jak zmieniają się klastry dzięki wsparciu z PO RPW?"

PARP
Prezentacja wyników ewaluacji "Jak zmieniają się klastry dzięki wsparciu z PO RPW?"

Prof. Bogusław Plawgo (przedstawiciel Wykonawcy badania - PSDB Sp. z o.o.)
13.12.2013
Warszawa
Warsztat w ramach ewaluacji "Ocena zapotrzebowania przedsiębiorstw na wsparcie działalności badawczo-rozwojowej"

PARP
Prezentacja wyników cząstkowych ewaluacji "Ocena zapotrzebowania przedsiębiorstw na wsparcie działalności badawczo-rozwojowej"

Dr Jarosław Osiadacz (przedstawiciel Wykonawcy badania - ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.)

prezentacja(link)

Moderator warsztatu: Dr Jarosław Osiadacz
12.12.2013
Warszawa 

IX Konferencja Ewaluacyjna

Ewaluacja ex-ante polityki spójności 2014-2020.Podsumowanie dotychczasowych doświadczeń.

PARP oraz Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
więcej informacji na stronie: www.konferencja-ewaluacja.pl 
27-28.11
oraz
10-11.12
2013
Warszawa
Warsztaty dla uczestników IX Konferencji Ewaluacyjnej:

1. Warsztaty nt. metod kontrfaktycznych w ewaluacji (27-28.11)

2. Warsztaty na temat technik zwiększających wykorzystanie wyników ewaluacji (10-11.12):
-Warsztat o warsztatach kreatywnych i wdrożeniowych
-Warsztat – jak w ewaluacji pracować nad narracjami
-Warsztat – sztuka wizualizacji i prezentacji wyników ewaluacji

PARP oraz Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
więcej informacji na stronie: http://www.konferencja-ewaluacja.pl/2013/warsztaty.html
06.12.2013
Warszawa
Konferencja badawcza "Ilość vs. Jakość czyli kto tworzy nowoczesną gospodarkę"

PARP
Wyniki IV edycji badania Panel Polskich Przedsiębiorstw
(w ramach panelu: Mapy poznawcze i strategie polskich firm)

Prof. Krzysztof Obłój (Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania)
06.12.2013
Warszawa
Warsztat konsultacyjny w ramach Ewaluacji zapotrzebowania na instrumenty wsparcia e-biznesu

PARP
Prezentacja wyników cząstkowych ewaluacji

Tadeusz Rudnicki (Instytut Logistyki i Magazynowania)
Barbara Leszczyńska (PSDB Sp. z o.o.)

prezentacja (link)

Moderator warsztatu: Tomasz Klimczak (PSDB Sp. z o.o.)
04-05.12.2013
Warszawa
Warsztaty kreatywne w ramach badania "Mentoring w praktyce polskich przedsiębiorstw"

PARP
 
18.10.2013
Warszawa
Warsztat w ramach ewaluacji "Jak zmieniają się klastry dzięki wsparciu z PO RPW?"

PARP
Moderator warsztatu: Prof. Bogusław Plawgo (przedstawiciel Wykonawcy badania - PSDB Sp. z o.o.)
17.10.2013
Warszawa
Spotkanie Rady Naukowej przy Ośrodku Badań nad Przedsiębiorczością

PARP
Prezentacja wyników III edycji badania Panel Polskich Przedsiębiorstw dotyczącej spowolnienia godspodarczego

prof. Witold Orłowski
Michał Andrejczuk
Maciej Szałaj
20.09.2013
Warszawa
Konferencja "Diagnoza stanu HR w polskich przedsiębiorstwach"

PARP

www.parp.gov.pl/diagnoza
 
16.09.2013
Katowice
Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach oraz PARP, Krajowa Izba Gospodarcza, Ministerstwo Gospodarki
Prezentacja wyników edycji „Panelu Polskich Przedsiębiorstw” dotyczącej skutków spowolnienia gospodarczego dla MŚP w Polsce
(w ramach I Sesji Plenarnej „Czy kryzys w Europie i na rynkach globalnych zagraża MSP?")

Prof. Witold Orłowski (Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej)

Uroczyste wręczenie certyfikatów uczestnikom Panelu Polskich Przedsiębiorstw
więcej: http://www.parp.gov.pl/index/index/2513
03.07.2013
Warszawa 
Spotkanie Rady Naukowej przy Ośrodku Badań nad Przedsiębiorczością

PARP 

Prezentacja wyników badania „Diagnoza stanu HR w polskich przedsiębiorstwach”

Agnieszka Haber, Maciej Szałaj 

25-26.06.2013
Toruń
Międzyregionalna Konferencja Ewaluacyjna "Ewaluacja programów operacyjnych - wyzwania, inspracje, przyszłość"

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-pomorskiego
Wykorzystanie metod kontrfaktycznych w badaniach ewaluacyjnych

Rafał Trzciński
06.06.2013
Gdańsk 
Spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją PO KL

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 
Ocena efektów netto dofinansowanych studiów podyplomowych

Rafał Trzciński 

uczestnictwo w panelu  dyskusyjnym nt. współpracy „wykonawcy” z „zamawiającym” przy realizacji badań ewaluacyjnych

Agnieszka Haber

23.05.2013
Kraków 
Konferencja KORELACJE 2013

Predictive Solutions
Prawda i mity o badaniach CAWI w sektorze B2B

Zuzanna Popis
 
16-17.05.2013
Gdańsk 
Konferencja ”Mechanizmy wspierania sektora MŚP  – ocena efektywności i wnioski na przyszłość”

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego i Bank Gospodarstwa Krajowego

BAROMETR INNOWACYJNOŚCI jako pomoc w ocenie skuteczności różnych form finansowego wsparcia MŚP

prezentacja (link)

uczestnictwo w panelu Jakich pułapek unikać w kształtowaniu instrumentów bezpośredniego wsparcia finansowego dla MŚP

Jacek Pokorski
 

25.04.2013 Warszawa

Prezentacja wyników ewaluacji mid-term projektu systemowego PARP „Wspieramy E-Biznes” (WEB.GOV.PL) –  realizowanego w ramach Działania 8.1 PO IG

Wyniki ewaluacji mid-term projektu systemowego PARP "Wspieramy e-biznes"

prezentacja(link)

Przedstawiciele PSDB Sp. z o.o. (Wykonawcy badania)
4-5.04.2013 Kraków Seminarium "Ewaluacja jako instrument poprawy jakości lokalnego zarządzania, wspierania procesów modernizacji i rozwoju"

Uniwersytet Jagielloński
uczestnictwo w panelu Ewaluacja jako istotny składnik kultury organizacyjnej w sektorze publicznym na poziomie lokalnym

Agnieszka Haber

Jak zbudować system oceny by był funkcjonalny, przydatny i poprawny metodologicznie oraz  co może wnieść do zarządzania interwencją? Na przykładzie „BAROMETRU INNOWACYJNOŚCI” – ewaluacji on-going Działań PO IG wdrażanych przez PARP

Jacek Pokorski, Rafał Trzciński
 
22.02.2013
Warszawa
Prezentacja wyników ewaluacji „Ocena pierwszych efektów projektów z działania I.4.1 i I.4.2 PO RPW, związanych z pozyskaniem inwestorów do Polski Wschodniej”

PARP

Wyniki ewaluacji „Ocena pierwszych efektów projektów z działania I.4.1 i I.4.2 PO RPW, związanych z pozyskaniem inwestorów do Polski Wschodniej”

Przedstawiciele EU Consult Sp. z o.o. (Wykonawcy badania)

30.01.2013
Warszawa
Prezentacja wyników końcowych Ewaluacji Działania 6.1 PO IG

PARP
Identyfikacja barier wsparcia proeksportowego przedsiębiorstw - wyniki ewaluacji

Przedstawiciele The Gallup Organization Poland i PAG Uniconsult (Wykonawców badania)
 
10.01.2013
Warszawa
Prezentacja wyników Konsultacji z Beneficjentami Działania 8.2 PO IG

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Beneficjenci Działania 8.2 POIG o pożądanych zmianach w Działaniu

Zuzanna Popis

BAROMETR INNOWACYJNOŚCI - Wyniki dla Działania 8.2 POIG po III rundzie Badania

Jacek Pokorski
 

Spotkania, seminaria, konferencje w roku 2012

Spotkania, seminaria, konferencje w roku 2011
(link)

Spotkania, seminaria, konferencje w roku 2010