a

Data Tytuł spotkania, organizator
Tytuł prezentacji, prezentujący
06.12.2012
Warszawa
Prezentacja wyników ewaluacji ex post Programu Bon na Innowacje

PARP
Ocena skuteczności i efektywności Programu Bon na Innowacje (wyniki ewaluacji III i IV edycji Programu)

Maciej Gajewski (przedstawiciel PAG Uniconsult - Wykonawcy badania)
12-13.11.2012
Warszawa
VIII Konferencja Ewaluacyjna
"Ewaluacja w systemie polityk publicznych"

PARP oraz MRR
więcej na: www.konferencja-ewaluacja.pl/2012
09.11.2012
Warszawa
Prezentacja cząstkowych wyników ewaluacji Działania 6.1 PO IG

PARP
Identyfikacja barier wsparcia proeksportowego przedsiębiorstw - cząstkowe wyniki ewaluacji

Przedstawiciele The Gallup Organization Poland i PAG Uniconsult (Wykonawców badania)
11.10.2012
Warszawa
Seminarium "Zamówienia publiczne w ewaluacji - bariery i potencjalne kierunki usprawnień"

PARP, PTE oraz MRR
Nowe podejście do zamówień publicznych

dr Jerzy Głuszyński (Instytut Badawczy ProPublicum)


Realizacja badań ewaluacyjnych w świetle Prawa Zamówień Publicznych

dr Karol Olejniczak, Bartosz Ledzion (Evaluation for Government Organizations s.c.)
04.10.2012
Helsinki
10th EES Biennial Conference "Evaluation in the networked society: New concepts, New challenges, New solutions"

European Evaluation Society
The Innovation Barometer Project - a systematic approach to evaluating the pro-innovative public programmes in Poland

prezentacja (link)

Jacek Pokorski
04.10.2012
Warszawa
Seminarium "Wykorzystanie wyników ewaluacji"

PARP oraz PTE
Wykorzystanie wyników ewaluacji - kiedy? po co? czy w ogóle warto?

Prof. Kazimierz Frieske (Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
25.09.2012
Katowice
II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

PARP oraz Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
Nowoczesne technologie IT wspomagające zarządzanie w MSP dzięki Innowacyjnej Gospodarce

prezentacja (link)

Jacek Pokorski
10.09.2012
Warszawa
Spotkanie Międzyresortowego Komitetu ds. projektów unijnych

PARP

Prezentacja wyników BAROMETRU INNOWACYJNOŚCI w obszarze Działania 6.1 PO IG pt. „Działanie 6.1  PO IG w świetle wyników badań ewaluacyjnych PARP"

Jacek Pokorski

17.07.2012
Warszawa
Seminarium "Co z systemem ewaluacji polityk krajowych?"

PARP oraz PTE
Agnieszka Bryl (Ernst & Young Business Advisory)
25.06.2012
Warszawa
Wizyta studyjna delegacji rumuńskiej

MRR
Evaluation Capacity Building - case of PAED

prezentacja (link)

Maciej Szałaj
17.05.2012
Warszawa
Seminarium "Dlaczego ewaluacja kuleje i jak ją uzdrowić?"

PARP oraz PTE
Dlaczego ewaluacja kuleje i jak ją uzdrowić?

Prof. Grzegorz Gorzelak (EUROREG, Uniwersytet Warszawski)
11.06.2012
Warszawa
Spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją PO KL Ewaluacja 2.0 - nowe formy komunikacji w badaniach jakościowych na przykładzie Ewaluacji ex-ante konkursu "Rozwiązania jutra w HR"

prezentacja (link)

Agnieszka Haber
Maciej Szałaj
Zuzanna Popis
29.03.2012
Warszawa
Seminarium "Jak wyprowadzić Polskę z rozwojowego dryfu?"

PARP oraz PTE
Wyzwania przed ewaluacją na tle raportu Kurs na Innowacje. Jak wyprowadzić Polskę z rozwojowego dryfu?

prezentacja (link)

Prof. Jacek Szlachta (Szkoła Główna Handlowa)
01.03.2012
Warszawa
Konferencja "Cała prawda o polskim CSR"

PARP
więcej informacji (link)

zdjęcia z konferencji (link)
13.02.2012
Warszawa

Seminarium „Miejsce ewaluacji w procesach rządzenia”

PARP oraz PTE

Miejsce ewaluacji w procesach rządzenia

zdjęcia z seminarium (link)

Prof. Jarosław Górniak (Uniwersytet Jagielloński)
09.02.2012
Warszawa
Prezentacja wyników Ewaluacji Regionalnych Instytucji Finansujących

PARP
Wyniki Ewaluacji RIF 2011

Przedstawiciel PSDB Sp. z o.o. (Wykonawcy badania)

Spotkania, seminaria, konferencje w roku 2011 (link)

Spotkania, seminaria, konferencje w roku 2010