a

Data Tytuł spotkania, organizator
Tytuł prezentacji, prezentujący
21.12.2011
Warszawa
Prezentacja wyników Ewaluacji pn. Ocena stanu wdrażania standardów spolecznej odpowiedzialności biznesu w MSP"

PARP
Ocena stanu wdrażania standardów społecznej odpowiedzialności biznesu wraz z opracowaniem zestawu wskaźników społecznej odpowiedzialności w mikro-, małych i średnich przedsiębiorstwach

Przedstawiciele SMG/KRC oraz PWC Polska - wykonawców badania
12.12.2011
Warszawa
Impact Evaluation Seminar

Komisja Europejska
Example from enterprise support in Poland

pobierz prezentację

Rafał Trzciński

04.11.2011
Warszawa
Warsztat otwierający projekt "Ocena stanu wdrażania standardów społecznej odpowiedzialności biznesu wraz z opracowaniem zestawu wskaźników społecznej odpowiedzialności w mikro-, małych i średnich przedsiębiorstwach"

PARP
Ocena stanu wdrażania CSR

Przedstawiciele PWC (Wykonawcy badania)
28.10.2011
Warszawa
Prezentacja wyników ewaluacji pt. „Analiza barier wdrażania wybranych działań Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013”

PARP
Wyniki ewaluacji pt. „Analiza barier wdrażania wybranych działań Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013”

Przedstawiciele Agrotec Sp. z o.o.(Wykonawcy badania)
17.10.2011
Warszawa
Spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją PO KL Audyt semiotyczny przedsiębiorczości

Agnieszka Haber
30.09.2011
Warszawa
Prezentacja wynikow ewaluacji ex post 5.2 PO IG (projekt systemowy)

PARP
Ewaluacja projektu systemowego 5.2 PO IG "Rozwój usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym świadczonych przez ośrodki Krajowej Sieci Innowacji" - wyniki badania

Piotr Tamowicz (przedstawiciel Taylor Economics Sp. z o.o. - Wykonawcy badania)
26.08.2011
Warszawa
Warsztat "Idealny system ewaluacji w ramach interwencji służących wsparciu przedsiębiorstw"

PARP
 
04.08.2011
Warszawa
Prezentacja wyników badania semiotycznego innowacyjności

PARP
Prezentacja wyników badania "Audyt semiotyczny innowacyjności"

Krzysztof Polak, Marzena Żurawicka - Koczan (Semiotic Solutions Polska - Wykonawcy badania)
07.07.2011
Gdańsk
Konferencja "Polityka spójności oparta na wynikach"

MRR, PARP, UM Woj. Pomorskiego, KE
Szczegóły na www.konferencja-ewaluacja.pl
07.06.2011
Warszawa

Seminarium „Nowe trendy w badaniach fokusowych”

PARP oraz PTE

Nowe trendy w badaniach fokusowych

Prof. Dominika Maison (Uniwersytet Warszawski)
27.04.2011
Warszawa

Seminarium „EEG, badania skojarzeń, neuromarketing – wybrane techniki badań implicite”

PARP oraz PTE

EEG, badania skojarzeń, neuromarketing – wybrane techniki badań implicite

Dobromir Ciaś (SMG/KRC)
14-15.04.2011
Bruksela
Evaluation Network Meeting

Komisja Europejska

Evaluation of the Innovation Voucher Programme in Poland: Results, Methods and Research Opportunities

pobierz prezentację

Aleksandra Jaskólska, Jacek Pokorski
06.04.2011
Warszawa

Prezentacja wyników ewaluacji Działania 1.4-4.1 PO IG

PARP

Wyniki ewaluacji Działania 1.4-4.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Przedstawiciele PSDB Sp. z o.o. – Wykonawcy badania
01.04.2011
Warszawa
Seminarium z ekspertem z firmy IDEA Consult

PARP
Prezentacja wyników badań zrealizowanych dla IWT

Geert Steurs (IDEA Consult)
31.03.2011
Warszawa

Seminarium „Badania semiotyczne w ewaluacji”

 

PARP oraz PTE

Badania semiotyczne w ewaluacji - analiza semiotyczna pojęcia „przedsiębiorczość”

Krzysztof Polak, Marzena Żurawicka – Koczan (Semiotic Solutions Polska)

10.02.2011
Warszawa

Seminarium „Techniki projekcyjne w badaniach ilościowych”

PARP oraz PTE

Techniki projekcyjne w badaniach ilościowych

Zdjęcia z seminarium (link)

Michał Rogowski, Agnieszka Sowa (TNS Pentor)

07.02.2011
Warszawa

Prezentacja wyników ewaluacji działania 5.2 PO IG

PARP

Ewaluacja Działania 5.2 PO IG – wspieranie Instytucji Otoczenia Biznesu oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym

Przestawiciele IBC Group Central Europe Holding S.A. oraz Public Profits Sp. z o.o. (wykonawców badania)

28.01.2011
Warszawa

Prezentacja wyników ewaluacji on-going działań 2.1, 2.2 PO KL

PARP

Prezentacja wyników ewaluacji on-going działań 2.1, 2.2 PO KL (II-IV runda badania)

Przedstawiciel wykonawcy badania

27.01.2011
Warszawa

Seminarium „Badania Mystery Shopping w administracji publicznej”

PARP oraz PTE

Zastosowanie metody Mystery Shopper w ewaluacji organizacji publicznych i pozarządowych

pobierz prezentację

Arkadiusz Wódkowski (Prezes Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii)

Metoda Mystery Shopper w ocenie sieci ROEFS

pobierz prezentację

Izabela Grabowska (Centrum Projektów Europejskich)

Zastosowanie metody Mystery Shopper w ewaluacji Regionalnych Instytucji Finansujących

Maciej Szałaj (PARP), Bartosz Ledzion (EGO - Evaluation for Government Organizations S.C.)
20.01.2011
Warszawa
Prezentacja wyników badania pn. Audyt semiotyczny przedsiębiorczości

PARP
Przedsiebiorczość w kulturze

Semiotic Solutions Polska (Wykonawcy badania)