Data Tytuł spotkania, organizator
Tytuł prezentacji, prezentujący
16.12.2010
Warszawa

Warsztat z przedstawicielami IW, IP oraz IZ poświęcony wynikom ewaluacji Działania 3.1 PO IG

PARP

Ewaluacja Działania 3.1 PO IG pn. Inicjowanie działalności innowacyjnej

Przedstawiciele PAG Uniconsult Sp. z o o (Wykonawcy badania)

pobierz materiały

13-14.12.2010
Warszawa
VI Konferencja Ewaluacyjna „Przyszłość polityki spójności – wnioski z procesu realizacji ewaluacji ex post w Polsce” 

PARP oraz MRR
 Szczegóły na www.konferencja-ewaluacja.pl
03.12.2010
Warszawa

Konferencja „Koncepcja systemu ewaluacji polityki naukowej w Polsce”

MNiSW

Ewaluacja w zakresie sfery B+R. Projekty Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Maciej Szałaj
03.12.2010
Warszawa

Spotkanie Grupy roboczej ds. ewaluacji,
przy Komitecie Monitorującym POIG

MRR

Prezentacja projektu „Planu Ewaluacji POIG na rok 2011” w obszarze Działań wdrażanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości

Jacek Pokorski

Prezentacja wyników ewaluacji Działania 8.2 POIG pn. „Wpływ systemów B2B na wzrost wydajności i efektywności współpracy przedsiębiorstw”

Dr Maciej Gajewski
(przedstawiciel Wykonawcy - Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o.)
29.11.2010
Warszawa

Prezentacja wyników ewaluacji programu Bon na Innowacje

PARP

Ocena skuteczności i efektywności programu Bon na Innowacje

Przedstawiciele PAG Uniconsult (Wykonawcy badania)
18.11.2010
Warszawa

Seminarium „Autoewaluacja jako instrument wzrostu jakości implementacji projektów: potencjał i ograniczenia systemu i softwaru autoewaluacyjnego SPEAK”

PARP oraz PTE

System SPEAK. Planowanie strategiczne, autoewaluacja i zarządzanie wiedzą
(prezentacja)

Prof. Aleksander Surdej (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
08.11.2010
Warszawa

Prezentacja wyników ewaluacji działania I.3 PO RPW

PARP

Ocena potencjału innowacyjnego w Polsce Wschodniej w związku z realizacją Działania I.3 PO RPW – Wspieranie Innowacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Przedstawiciele PAG Uniconsult (Wykonawcy badania)
14.10.2010
Warszawa

Prezentacja wyników Ewaluacji Regionalnych Instytucji Finansujących

PARP

Ewaluacja Regionalnych Instytucji Finansujących

Bartosz Ledzion
Wojciech Pander
(przedstawiciele Evaluation for Government Organizations s.c.– Wykonawcy badania)

31.08.2010
Warszawa

Prezentacja rezultatów projektu pn. „Opracowanie narzędzi badawczych do ewaluacji on-going wybranych działań POIG, na lata 2007-2013, skierowanych do Instytucji Otoczenia Biznesu”

PARP

Ewaluacje on-going działań PO IG wdrażanych przez PARP

Jacek Pokorski

Opracowanie narzędzi badawczych do ewaluacji on-going wybranych działań POIG, na lata 2007-2013, skierowanych do Instytucji Otoczenia Biznesu

Marek Dzido
Tomasz Cichocki
Maciej Pańków
(przedstawiciele The Gallup Organization Poland – Wykonawcy badania)

30.08.2010
Warszawa

Prezentacja wyników ewaluacji Działania 8.1 oraz 8.2 PO IG

PARP

Ocena stopnia zapełnienia najbardziej perspektywicznych nisz na rynku e-usług w Polsce, przez projekty realizowane w ramach działania 8.1 PO IG

Dr Piotr Tamowicz
Michał Przybyłowski (przedstawiciele IBC Group Central Europe Holding S.A. – Wykonawcy badania)

pobierz materiały

Wpływ systemów B2B na wzrost wydajności i efektywności współpracy przedsiębiorstw

Marzena Sochańska-Kawiecka
Maciej Gajewski(przedstawiciele PAG Uniconsult – Wykonawcy badania)

pobierz materiały

01.07.2010
Warszawa

Seminarium "Perspektywy zastosowania badań internetowych w ewaluacji"

PARP oraz PTE

Perspektywy zastosowania badan internetowych w ewaluacji - ziemia obiecana czy zaklęte rewiry?

Andrzej Gołoś (ARC Rynek i Opinia)
22.06.2010
Warszawa

Seminarium dla przedstawicieli instytucji partnerskich z krajów WNP poświęcone kształtowaniu polityki wsparcia i rozwoju sektora MŚP

PARP

Ewaluacja instrumentów wspierania przedsiębiorczości (prezentacja)

Agnieszka Haber, Maciej Szałaj
07.06.2010
Kraków
Seminarium „Ewaluacja z wykorzystaniem techniki Propensity Score Matching”

UJ
Ewaluacja z wykorzystaniem techniki Propensity Score Matching

Agnieszka Haber, Rafał Trzciński
07.06.2010
Kraków

Seminarium „Kontrola jakości badań ewaluacyjnych”

UJ

Kontrola jakości badań ewaluacyjnych

Agnieszka Haber, Maciej Szałaj
oraz
Mirosław Kalinowski (Millward Brown)
25-26.05.2010
Toruń

Międzyregionalna konferencja Ewaluacyjna - "Ewaluacja jako skuteczne narzędzie wspomagające realizację programów operacyjnych"

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

„Dobra ewaluacja – w poszukiwaniu czynników sukcesu” (prezentacja)

Agnieszka Haber
Maciej Szałaj
20.05.2010
Warszawa
Seminarium „Wysoka jakość badań ewaluacyjnych”

PARP oraz PTE
Wysoka jakość badań ewaluacyjnych - w poszukiwaniu dobrych praktyk i sprawdzonych rozwiązań

Mirosław Kalinowski (Millward Brown)
17-18.05.2010
Połczyn-Zdrój
Konferencja Ewaluacyjna „Ewaluacja RPO WZ i PO KL w perspektywie regionalnej – rola administracji samorządowej” (link)

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
„Ewaluacja jako narzędzie zarządzania i podejmowania decyzji w administracji samorządowej” (prezentacja)

Agnieszka Haber
14.05.2010
Warszawa

„Prezentacja wyników „Analizy jakościowej projektów beneficjentów działania 4.4 PO IG”

PARP

Analiza jakościowa projektów beneficjentów działania 4.4 PO IG

Melania Nieć (Wykonawca badania)
30.03.2010
Warszawa
Spotkanie Ośrodka Badań nad Przedsiębiorczością poświęcone panelowi MSP

PARP
Panel MSP

Agnieszka Haber

12.03.2010
Warszawa

Spotkanie Grupy roboczej ds. ewaluacji, przy Komitecie Monitorującym POIG

MRR
„Ewaluacje on-going wybranych działań POIG skierowanych do przedsiębiorców" (prezentacja)

Agnieszka Haber
Jacek Pokorski

26.02.2010
Bruksela

Evaluation Network Meeting

Komisja Europejska
„Improvement of the Competitiveness of Enterprises” (prezentacja)

Rafał Trzciński
Prof. Jarosław Górniak, IS UJ
01.02.2010
Warszawa
Prezentacja wyników projektu pn. "Opracowanie narzędzi badawczych do ewaluacji on-going wybranych działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, na lata 2007-2013, adresowanych bezpośrednio do przedsiębiorców

PARP
Opracowanie narzędzi badawczych do ewaluacji on-going wybranych działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, na lata 2007-2013, adresowanych bezpośrednio do przedsiębiorców (prezentacja)

przedstawiciele The Gallup Organization Poland Sp. z o.o. (Wykonawca projektu)

20.01.2010
Warszawa

Prezentacja wyników ewaluacji pn. "Badanie efektów netto projektów wspierających wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw”

PARP
"Badanie efektów netto projektów wspierających wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw"

PSDB Sp. z o.o. (Wykonawca projektu)
20.01.2010
Warszawa
"Metodologia badania efektu netto projektów wspierających wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (ewaluacja Działań 2.1, 2.3 SPO WKP)"

PARP
"Metodologia badania efektu netto projektów wspierających wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (ewaluacja Działań 2.1, 2.3 SPO WKP)"

Rafał Trzciński

15.01.2010
Warszawa

Prezentacja wyników ewaluacji pn. "Efekty w zakresie innowacyjności – badanie oddziaływania projektów zrealizowanych w ramach poddziałania 2.2.1 SPO WKP”

PARP
Efekty w zakresie innowacyjności – badanie oddziaływania projektów zrealizowanych w ramach poddziałania 2.2.1 SPO WKP (prezentacja)

przedstawiciel IBC Group Central Europe Holding S.A. (Wykonawca projektu)
15.01.2010
Warszawa
Prezentacja wyników I edycji Ewaluacji bieżącej Działań 2.1, 2.2 PO KL

PARP
Wyniki I edycji Ewaluacji bieżącej Działań 2.1, 2.2 PO KL (prezentacja)

Maciej Szałaj
07.01.2010
Gdańsk
Seminarium „Ewaluacja w praktyce – scena i kulisy”

Uniwersytet Gdański
„Ewaluacja w praktyce – scena i kulisy” (prezentacja)

Agnieszka Haber
Maciej Szałaj