Raport Sektor MSP w Polsce i UE przedstawia kluczowe wskaźniki opisujące sytuację przedsiębiorstw prowadzących działalność w Polsce w odniesieniu do podmiotów z innych krajów EU i Europy. Do tego celu wykorzystane zostały dane Eurostatu dostępne na moment opracowania raportu (październik – grudzień 2017).

Raport dostarcza wiedzy kontekstowej dla opublikowanego przez nas Raportu o stanie sektora MSP w Polsce, który ukazuje obraz przedsiębiorstw w oparciu o dane krajowe – badania statystyczne GUS oraz własne PARP.

Zapraszamy do lektury Raportu.
Pobierz raport