Firmy rodzinne stanowią znaczącą część polskiej gospodarki i zdecydowaną większość przedsiębiorstw w ramach sektora MMSP. Istnieją na polskim rynku od zawsze jednak sytuacja polityczna spowodowała, że ich prawdziwe odrodzenie związane jest z przemianami politycznymi roku 1989. Dyskusję oraz prowadzenie działań dedykowanych biznesowi rodzinnemu w Polsce utrudniał brak szeroko zakrojonych badań poświęconych biznesowi rodzinnemu.

Odpowiedzią na to zapotrzebowanie jest największe jak do tej pory w Polsce „Badanie firm rodzinnych” zrealizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Działanie 2.1.3). Badanie jest częścią pilotażowego projektu szkoleniowo – doradczego dedykowanego firmom rodzinnym i realizowanego  we współpracy ze Stowarzyszeniem Inicjatywa Firm Rodzinnych.

Celem badania było dostarczenie informacji na temat potrzeb i problemów firm rodzinnych w celu zaprojektowania usługi szkoleniowo-doradczej oraz dostarczenie wiarygodnych danych na temat udział firm rodzinnych w sektorze MMSP oraz ich charakterystyki na tle firm nierodzinnych.

Pobierz publikacje:
Firmy rodzinne w polskiej gospodarce – szanse i wyzwania
Family Businesses and the Polish Economy – Opportunities and Challenges

Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.