Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym Raportem o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2013-2014.
Prezentujemy w nim zarówno obraz sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w oparciu o dane statystyczne i wyniki badań, jak również zgłębiamy wybrany temat specjalny, jakim jest umiędzynarodowienie przedsiębiorstw.