Począwszy od 2006 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wydaje, w cyklu dwuletnim, raporty poświęcone innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Aby zapoznać się z ich treścią prosimy kliknąć w tytuł opracowania.

Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce

Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce. Odkryty i ukryty potencjał polskiej innowacyjności
W raporcie skoncentowano się przede wszystkim na przedsiębiorstwach, ukazując ich bieżącą aktywność innowacyjną w zestawieniu z innymi krajami Unii Europejskiej, jak i potencjał do rozwoju tej działalności. Przedstawiono także dane nt. innowacyjności mikroprzedsiębiorstw i ich współpracy z otoczeniem, pozyskane w ramach najnowszego badania PARP. Postawiono także pytania istotne z punktu widzenia kierunków rozwoju potencjału przedsiębiorstw i kraju.
Więcej o raporcie...

Wersja polska

Wersja angielska
 
Świt innowacyjnego społeczeństwa. Trendy na najbliższe lata Świt innowacyjnego społeczeństwa. Trendy na najbliższe lata (wyd. 2013)
W raporcie przedstawiono obraz Polskiej innowacyjności na tle wybranych krajów świata oraz rozważania na temat nowych koncepcji innowacyjności. Publikacja jest efektem przemyśleń pracowników PARP oraz znamienitych ekspertów – prof. Anny Gizy-Poleszczuk, prof. Stanisława Łobejko, dr Renaty Włoch, dr Dominika Batorskiego, dr Jana Kozłowskiego, czy wreszcie Edwina Bendyka, będących jej współautorami.
Więcej o raporcie... 
Wersja polska
 
Raport_Innowacyjność 2010 Raport - Innowacyjność 2010
W raporcie przedstawiono stan innowacyjności polskich przedsiębiorstw w zakresie opracowywania i wdrażania innowacji, a także ich pochodzenia i finansowania (dane GUS i EUROSTAT). Część ekspercką poświęcono kulturowym i społecznym uwarunkowaniom innowacyjności i konkurencyjności firm, a także edukacji dla innowacyjności i potencjału innowacyjnego polskich przedsiębiorstw. Przedmiotem rozważań jest również znaczenie współpracy w zakresie innowacji oraz działalności B+R.
Więcej o raporcie...
Wersja polska
 
Raport_Innowacyjność 2008 Raport - Innowacyjność 2008
W raporcie przedstawiono następujące zagadnienia: procesy innowacyjne w sektorze MSP (w Posce i regionach); zarzadzanie wiedzą w przedsiębiorstwie sieciowym; badania nad procesami transformacji wyników prac badawczo-rozwojowych w innowacje; społeczne determinanty innowacyjności przedsiębiorstw; innowacyjność w ochronie środowiska; wspływ projektów doradczych i inwestycyjnych na wzrost innowacyjności przedsiębiorstw.
Więcej o raporcie...
Wersja polska
 
Raport_Innowacyjność 2006 Raport - Innowacyjność 2006 - stan innowacyjności, metody wspierania, programy badawcze
Pierwszy, wydany przez PARP, raport dotyczący innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce. W raporcie przedstawiono m.in.: procesy innowacyjne w polskich MSP; wybrane programy instytucje wspierające innowacyjność w Polsce i UE15; wspieranie innowacyjności poprzez rozwój związków kooperacyjnych; badania procesów sieciowania; narodowy system innowacyjny w kontekście doświadczeń międzynarodowych.
Więcej o raporcie...
Wersja polska