Problematyka badań szeroko rozumianej przedsiębiorczości od wielu lat znajduje się w centrum zainteresowania PARP. Agencja koncentruje się na tych aspektach przedsiębiorczości, które – ze względu na główne cele działalności PARP – istotnie wpływają na stan polskiej gospodarki.

Poniżej prezentujemy wyniki wybranych badań i analiz dotyczących przedsiębiorczości zrealizowanych przez PARP.

2016  
 
2015  
 

Instrument Szybkiego Reagowania - 14. cykl oceny stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością:

 • Synteza raportu XIV: Raport z oceny stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością - komponent mikroekonomiczny oraz analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR (link)
 • Raport łączny 14. Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym i mikroekonomicznym projektu ISR (link)
 • Raport 14 z oceny stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością - komponent mikroekonomiczny (link)
 • Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR - Raport 14 (link)
2014  
 

Instrument Szybkiego Reagowania - 13. cykl oceny stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością:

 • Synteza raportu 13: Raport z oceny stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością - komponent mikroekonomiczny oraz analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR (link)
 • Raport łączny 13. Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym i mikroekonomicznym projektu ISR (link)
 • Raport 13 z oceny stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością - komponent mikroekonomiczny (link)
 • Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR - Raport 13 (link)

Instrument Szybkiego Reagowania - 12. cykl oceny stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością:

 • Synteza raportu 12: Raport z oceny stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością - komponent mikroekonomiczny oraz analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR (link)
 • Raport łączny 12. Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym i mikroekonomicznym projektu ISR (link)
 • Raport 12 z oceny stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością - komponent mikroekonomiczny (link)
 • Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR - Raport 12 (link)

Instrument Szybkiego Reagowania - 11. cykl oceny stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością:

 • Synteza raportu 11: Raport z oceny stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością - komponent mikroekonomiczny oraz analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR (link)
 • Raport łączny 11. Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym i mikroekonomicznym projektu ISR (link)
 • Raport 11 z oceny stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością - komponent mikroekonomiczny (link)
 • Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR - Raport 11 (link)
2013  
 

Instrument Szybkiego Reagowania - 10. cykl oceny stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością:

 • Synteza raportu 10: Raport z oceny stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością - komponent mikroekonomiczny oraz analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR (link)
 • Raport łączny 10. Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym i mikroekonomicznym projektu ISR (link)
 • Raport 10 z oceny stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością - komponent mikroekonomiczny (link)
 • Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR - Raport 10 (link)

Instrument Szybkiego Reagowania - 9. cykl oceny stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością:

 • Synteza raportu 9: Raport z oceny stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością - komponent mikroekonomiczny oraz analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR (link)
 • Raport łączny 9. Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym i mikroekonomicznym projektu ISR (link)
 • Raport 9 z oceny stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością - komponent mikroekonomiczny (link)
 • Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR - Raport 9 (link)

Instrument Szybkiego Reagowania - 8. cykl oceny stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością:

 • Synteza raportu 8: Raport z oceny stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością - komponent mikroekonomiczny oraz analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR (link)
 • Raport łączny 8. Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym i mikroekonomicznym projektu ISR (link)
 • Raport 8 z oceny stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością - komponent mikroekonomiczny (link)
 • Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym  projektu ISR - Raport 8 (link) 
2012  
 

Instrument Szybkiego Reagowania - 7. cykl oceny stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością:

 • Synteza raportu 7: Raport z oceny stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością - komponent mikroekonomiczny oraz analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR (link)
 • Raport łączny 7. Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym i mikroekonomicznym projektu ISR (link)
 • Raport 7 z oceny stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością - komponent mikroekonomiczny (link)
 • Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR - Raport 7 (link) 

Instrument Szybkiego Reagowania - 6. cykl oceny stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością:

 • Synteza raportu 6: Raport z oceny stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością - komponent mikroekonomiczny oraz analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR (link)
 • Raport łączny 6. Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym i mikroekonomicznym projektu ISR (link)
 • Raport 6 z oceny stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością - komponent mikroekonomiczny (link)
 • Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR - Raport 6 (link) 

Instrument Szybkiego Reagowania - 5. cykl oceny stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością:

 • Synteza raportu 5: Raport z oceny stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością - komponent mikroekonomiczny oraz analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR (link)
 • Raport łączny 5. Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym i mikroekonomicznym projektu ISR (link)
 • Raport 5 z oceny stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością - komponent mikroekonomiczny (link)
 • Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym  projektu ISR - Raport 5 (link)

Instrument Szybkiego Reagowania - 4. cykl oceny stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością:

 • Synteza raportu 4: Raport z oceny stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością - komponent mikroekonomiczny oraz analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR (link)
 • Raport łączny 4. Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym i mikroekonomicznym projektu ISR (link)
 • Raport 4 z oceny stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością - komponent mikroekonomiczny (link)
 • Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym  projektu ISR - Raport 4 (link) 
2011  
 

Instrument Szybkiego Reagowania - 3. cykl oceny stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością:

 • Synteza raportu 3: Raport z oceny stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością - komponent mikroekonomiczny oraz analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR (link)
 • Raport łączny 3. Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym i mikroekonomicznym projektu ISR (link)
 • Raport 3 z oceny stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością - komponent mikroekonomiczny (link)
 • Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym  projektu ISR - Raport 3 (link) 

Instrument Szybkiego Reagowania - 2. cykl oceny stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością:

 • Synteza raportu 2: Raport z oceny stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością - komponent mikroekonomiczny oraz analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR (link)
 • Raport 2 z oceny stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością - komponent mikroekonomiczny (link)
 • Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym  projektu ISR - Raport 2 (link) 

Instrument Szybkiego Reagowania - 1. cykl oceny stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością:

 • Synteza raportu 1: Raport z oceny stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością - komponent mikroekonomiczny oraz analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR (link)
 • Raport łączny 1. Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym i mikroekonomicznym projektu ISR (link)
 • Raport 1 z oceny stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością - komponent mikroekonomiczny (link)
 • Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR - Raport 1 (link)
  2010  
   
  2009  
   
  2008  
   
  2006  
   
  2005  
   
  2004