Mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) odgrywają niebagatelna role w gospodarce, a także sferze społecznej Polski. Wpływają na tempo wzrostu gospodarczego, zatrudnienie, eksport czy konkurencyjność. Dlatego stymulowanie rozwoju tego sektora jest kluczowym obszarem działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

 Zapraszamy do zapoznania się z wybranymi danymi z Raportu o stanie sektora MSP, zawartymi w przedstawionym poniżej materiale.

Przedsiębiorczość w Polsce 2016 - wybrane dane