Według najnowszego raportu GEM nt. przedsiębiorczości kobiet w ubiegłym roku 163 mln kobiet rozpoczęło działalność w 74 krajach na całym świecie, a 111 milionów działało w oparciu o istniejące przedsiębiorstwa.

Dane dla 63 krajów za 2016 r., które zostały poddane analizie w ostatnim raporcie GEM, jak i dwa lata wcześniej, dowodzą że odsetek kobiet zakładających i prowadzących działalność nie dłużej niż 3,5 roku zwiększył się o 10 proc., zaś relacja kobiet aktywnych biznesowo do mężczyzn zmniejszyła się o 5 proc. Z drugiej strony jedynie w pięciu państwach kobiety w równym lub wyższym stopniu niż mężczyźni angażują się we własną przedsiębiorczości – są to Indonezja, Filipin, Wietnam, Meksyk i Brazylia.

Europa notuje nieco gorsze wyniki, na przestrzeni ostatnich dwóch edycji raportu GEM o przedsiębiorczości kobiet odsetek pań tworzących i prowadzących młode firmy wzrósł o 6 proc. Wyniki dla Polski są korzystne. Odsetek kobiet prowadzących młode firmy wzrósł o 36%, poprawiła się też struktura motywacji, jakimi kierują się kobiety zakładając własny biznes – mniej z nich robi to z konieczności, jaką jest niemożność znalezienia satysfakcjonującej pracy najemnej. Jednocześnie W Polsce odnotowano najwyższe w Europie wzrosty, jeśli chodzi o odsetek kobiet deklarujących chęć założenia własnej firmy oraz ocenę umiejętności w tym zakresie.

Raport GEM 2016/2017 Women's Report dostępny pod linkiem http://gemconsortium.org/report/49860

 

 

Przedsiębiorczość kobiet na podstawie GEM Women’s Entrepreneurship 2016/2017 Report

 

Przedsiębiorczość kobiet na podstawie GEM Women’s Entrepreneurship 2016/2017 Report