ZARZĄDZANIE JUTREM
Bariery i czynniki wzrostu firm w Polsce 

14 maja 2015 r.
Business Centre Club, Warszawa

09:30-10:30 Rejestracja (kawa powitalna)
10:30-11:00 Powitanie i otwarcie konferencji

Bożena Lublińska-Kasprzak - Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
11:00-12:00 Wystąpienie główne - Trendy w zarządzaniu

prof. Eric Flamholtz, Management Systems Consulting Corporation, Anderson School Management – University of California Los Angeles
12:00-12:30 Sesja pytań i odpowiedzi
12:30-13:15 Lunch
13:15-13:55 Prezentacja wyników badania "Bariery wzrostu"

Dariusz Brzeziński, Partner Zarządzający APAX Consulting Group 

Agnieszka Haber, Maciej Szałaj, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
13:55-15:15 Dyskusja panelowa
  Uczestnicy:
  • prof. Teresa Taranko, Kierownik Katedry Rynku Marketingu i Jakości, Szkoła Główna Handlowa
  • prof. Eric Flamholtz, Management Systems Consulting Corporation, Anderson School Management – University of California Los Angeles
  • Dariusz Brzeziński, Partner Zarządzający APAX Consulting Group
  • Wojciech Szapiel, Partner Zarządzający Polish Investment Fund
  • Krzysztof Kolterman, Prezes Zarządu P.H.P.U. "Arkol"
  • Daniel Arak, Prezes Zarządu, ITMAGINATION

Prowadzenie: Paulina Zadura-Lichota, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
15:15-15:30 Sesja pytań
Podsumowanie i zakończenie konferencji