Paulina Kaczmarek

Paulina Kaczmarek

Manager w zespole Sustainability Consulting. Zajmuje się tworzeniem strategii/raportów zrównoważonego rozwoju,  budowaniem założeń programów społecznych, tworzeniem strategii wolontariatu pracowniczego, mierzeniem wpływu działań społecznych, rozwojem innowacji społecznych, zarządzaniem różnorodnością.

Jest liderem Grupy Roboczej Innowacje Społeczne w ramach projektu Wizja 2050. Wcześniej pracowała w PwC i w biurze Programu ONZ ds. Rozwoju (UNDP).