Panel Polskich Przedsiębiorstw to pierwszy tego typu projekt badawczy realizowany w Polsce. Jego celem jest obserwacja najważniejszych zjawisk i trendów zachodzących w polskiej gospodarce oraz poznanie opinii polskiego biznesu na temat polityki gospodarczej i projektowanych regulacji prawnych. Przez kolejnych 5 lat będziemy analizować problemy, na jakie napotykają menadżerowie firm oraz badać najsilniejsze atuty rodzimego biznesu więcej...

 

UWAGA! Ważne informacje o badaniu:

  • Udział w Panelu Polskich Przedsiębiorstw jest bezpłatny.
  • W badaniu mogą wziąć udział wyłącznie firmy, które zostały wylosowane spośród wszystkich przedsiębiorstw działających w Polsce oraz otrzymały zaproszenie do udziału w badaniu.
  • Rejestracja w Panelu polega na wypełnieniu kwestionariusza „rejestracyjnego” oraz „wskaźnikowego”. Zaproszenia do ankiety rejestracyjnej wysyłane są na adres mailowy firmy, a do ankiety wskaźnikowej – na adres podany podczas rejestracji. 
  • Badanie ma charakter poufny. Wyniki będą prezentowane wyłącznie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych.
  • Nie jest to badanie komercyjne. Jego wyniki zostaną udostępnione opinii publicznej bezpłatnie na stronie http://badania.parp.gov.pl/materialy-do-pobrania
  • Badanie Panel Polskich Przedsiębiorstw będzie realizowane przez 5 lat od 2013 do 2018 roku.
  • W ramach projektu zaplanowano 25 edycji badań poświęconych różnym tematom istotnym z punktu widzenia aktualnej sytuacji gospodarczej (więcej)
  • Udział w poszczególnych edycjach tematycznych badania jest dobrowolny.
  • Badanie prowadzone jest w formie kwestionariuszy internetowych zabezpieczonych indywidualnymi hasłami dostępu z wykorzystaniem bezpiecznego połączenia szyfrowanego (https)
  • Regulamin Panelu Polskich Przedsiębiorstw jest dostępny w zakładce Regulamin