Bariery wzrostu

Rozwój przedsiębiorstwa jest obiektywną miarą sukcesu. Każdy sukces niesie jednak ze sobą ryzyka. Wiele firm po okresie dynamicznego rozwoju popada w długotrwałą stagnację lub ogranicza swą działalność. Natomiast liderzy rynku rozwijają się nieustannie także w długiej perspektywie czasowej. Powstają zatem pytania:

  • Jakie czynniki decydują o trwałym powodzeniu w biznesie?
  • Co wyróżnia firmy, które skutecznie pokonują kolejne etapy rozwoju, omijając napotykane pułapki?

Odpowiedzi dostarczyło nam badanie „Bariery wzrostu”, które PARP przeprowadziła we współpracy z prof. Erykiem Flamholtzem z University of California Los Angeles oraz Management Systems Consulting Corporation i Apax Consulting Group.

Dzięki badaniu na reprezentatywnej grupie firm działających na terenie Polski, zidentyfikowaliśmy:

  • specyfikę barier rozwoju występujących w polskich firmach;
  • słabe i mocne strony polskich firm w kluczowych obszarach funkcjonowania, takich jak: rynek, produkty i usługi, zasoby, systemy operacyjne i zarządcze, finanse, kultura organizacyjna.

Wyniki badania zostaną po raz pierwszy zaprezentowane 14 maja br. na forum konferencji „Zarządzanie jutrem – bariery i czynniki wzrostu firm w Polsce”.

Serdecznie zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu. 

PROGRAM 
PRELEGENCI
 


Organizatorzy: