Polecamy Państwa uwadze najnowszy newsletter przygotowany w ramach projektu MIRRIS – Mobilising Institutional Reforms in Research and Innovation Systems. Przedstawia on informacje opracowane pod kątem krajów UE-13, w tym Polski. Dotyczą one wykorzystania środków Horyzontu 2020 w obszarze nauk społecznych i humanistycznych, nowego programu the 2016-2017 Work Programme oraz wyników ewaluacji ex-post 7PR.


Okazuje się, że choć udział nowych krajów unijnych (UE-13) w wykorzystaniu środków dostępnych w ramach Horyzontu w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych jest niewielki (10% partnerów w projektach z tego obszaru pochodzi z UE-13), Polska wypada wśród nich najlepiej (3%). Wspomniany nowy Work Programme skierowany jest do krajów o niskim poziomie aktywności w zakresie badań i innowacyjności. Oferuje on cztery nowe konkursy, w ramach których będzie można uzyskać wsparcie na rozwój Centrów Doskonałości, transfer wiedzy, wzmocnienie potencjału naukowego szkół wyższych i instytucji naukowych oraz zwiększenie wiedzy i możliwości służących zapewnieniu zrównoważonego rozwoju ośrodków miejskich. Więcej na ten temat w newsletterze dostępnym na stronie projektu MIRRIS http://www.mirris.eu/Newsletter/Pagine/Issue-N%C2%B0-10.aspx.

Więcej o projekcie MIRRIS