25 stycznia 2016

Seminarium TRIZ

więcej...

9
grudnia
2014
Świąteczne spotkanie,...

...uroczysta kolacja z przedstawicielami PARP, administracji rządowej oraz ekspertami Panelu...
...i wykład gościa specjalnego prof. Mario Raicha "Rozmowy o źródłach innowacyjności".

Prezentacja do pobrania TUTAJ
9
grudnia
2014

Konferencja badawcza PARP
Przedsiębiorczość jutra

program i materiały dostępneTUTAJ

20
listopada
2014
Konferencja i warsztaty Failway,
Warszawa

więcej informacji TUTAJ.

24
października
2014

Uruchomienie I edycji TESTU MSP 2014 "Test MŚP proponowanych zmian w ustawie Kodeks Pracy i niektórych innych ustaw w zakresie przechowywania dokumentacji pracowniczej”

22-25 
września
2014
IV Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorców, Katowice

więcej informacji TUTAJ.

11 czerwca
2014
Uruchomienie VI edycji Panelu pt. "Koniunktura i otoczenie biznesu'2014", więcej o badaniu
13-14
maja
2014
IV Forum Młodych Przedsiębiorców,
Warszawa

więcej informacji TUTAJ.

1 kwietnia 2014

Uruchomienie V edycji Panelu pt. "Style przywództwa polskich menedżerów", badanie przygotowane pod kierunkiem Jacka Santorskiego z firmy Values
16 stycznia 2014

Podczas konferencji „Jak wzrastać w dobie kryzysu?- sprawdzone rozwiązania strategiczne dla MMSP” Michał Andrejczuk (Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności PARP) w ramach prezentacji "Strategie polskich firm - wyniki badania Panel Polskich Przedsiębiorstw" zaprezentował wyniki IV edycji Panelu Polskich Predsiębiorstw.

więcej informacji TUTAJ..

9
grudnia
2013
Gala wręczenia nagród laureatom XVI edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości, Warszawa

Celem Konkursu Polski Produkt Przyszłości jest promocja i upowszechnianie osiągnięć twórców innowacyjnych produktów (wyrobów i technologii).

więcej informacji TUTAJ
6
grudnia
2013
Świąteczne spotkanie...

...i uroczysta kolacja z przedstawicielami PARP, administracji rządowej oraz ekspertami Panelu, które odbędą się 6 grudnia w Pałacu Prymasowskim w Warszawie.
6
grudnia
2013

Konferencja badawcza PARP
Ilość vs Jakość, czyli kto tworzy nowoczesną gospodarkę

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wraz z działającym przy niej Ośrodkiem Badań nad Przedsiębiorczością zapraszają do udziału w konferencji badawczej prezentującej dwa odmienne, a zarazem uzupełniające się spojrzenia na przedsiębiorczość, czyli:
ILOŚĆ, w ramach której przedstawione zostaną:
- najnowsze dane nt. stanu przedsiębiorczości opisane w tegorocznym Raporcie PARP o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw,
- zmiany jakim podlegała przedsiębiorczość w Polsce od lat 90. XX w,
JAKOŚĆ, gdzie zostanie zaprezentowane:
- eksperckie podejście do innowacyjności przedsiębiorstw jako realnego celu,
- twin track approach, czyli recepta na wzrost gospodarczy w oparciu o konkurencyjność przedsiębiorstw,
- high growth, czyli przedsiębiorczość wysokiego wzrostu,
- mapy poznawcze i strategie polskich firm – wyniki IV edycji Panelu Polskich Przedsiębiorstw.

więcej informacji TUTAJ

6
grudnia
2013

 

Podczas konferencji badawczej PARP - "ILOŚĆ VS JAKOŚĆ, CZYLI KTO TWORZY NOWOCZESNĄ GOSPODARKĘ?" prof. Krzysztof Obłój zaprezentował wyniki IV edycji Panelu "Mapy poznawcze i strategie polskich firm".

 

więcej informacji TUTAJ..

 

22
listopada
2013

Rynek zamówień publicznych w Polsce – seminarium

Seminarium „Nowe podejście do zamówień publicznych”.

W trakcie seminarium będą Państwo mieli okazję zapoznać się z:
• wynikami badań, które zostały przeprowadzone przez PARP w latach 2010- 2013, na temat rynku zamówień publicznych w Polsce. W szczególności zostanie poruszona tematyka kryterium najniższej ceny.
• opiniami nt. rynku zamówień publicznych z perspektywy jego uczestników – zamawiających, wykonawców,
• stanem obecnym i perspektywami rozwoju elektronicznych i innowacyjnych zamówień publicznych,
• rekomendacjami i proponowanymi działaniami mającymi na celu rozwój rynku zamówień publicznych.

Seminarium będzie okazją do przeprowadzenia publicznej dyskusji pomiędzy uczestnikami rynku zamówień publicznych, przedstawicielami instytucji naukowych i edukacyjnych oraz reprezentantami środowisk opiniotwórczych na temat szans i możliwości wdrażania rozwiązań zwiększających dostęp MSP do rynku zamówień publicznych, a także sprzyjających rozwojowi zamówień elektronicznych i innowacyjnych.

23
października
2013
Konferencja Polityka oparta na faktach,
Warszawa

więcej informacji TUTAJ.

11
października
2013

Uruchomienie IV edycji badania pod patronatem prof. Krzysztofa Obłoja

16
września
2013

Przedstawienie wyników badania "Spowolnienie gospodarcze oczami polskich przedsiębiorców"

9
września
2013

Seminarium "Młodzi na rynku pracy - dylematy dla gospodarki i edukacji"

więcej informacji na stronie:
http://bkl.parp.gov.pl/krakow-program

16
 września
2013

III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Katowice

więcej informacji na stronie:
http://www.kongresmsp.eu/pl/

20
września
2013
Konferencja Diagnoza stanu HR w polskich przedsiębiorstwach
Warszawa, Teatr Wielki

więcej informacji na stronie: http://www.parp.gov.pl/diagnoza
5 sierpnia 
2013
Uruchomienie III edycji badania pod patronatem prof. Witolda Orłowskiego
18 czerwca 2013 Uruchomienie II edycji badania (ankiety "wskaźnikowej").
4 Kwietnia 2013 Uruchomienie I edycji badania (ankiety "rekrutacyjnej").
17 grudnia 2012

Uroczysta inauguracja PANELU POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW PARP

Podczas konferencji badawczej Ośrodka Badań nad Przedsiębiorczością PARP pt. „Instynkt Przedsiębiorczości” Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Dariusz Bogdan, Podsekretarz Stanu, MinisterstwoGospodarki zaprezentowali nowy projekt PARP

więcej informacji na stronie konferencji