Materiały do pobrania:
Prezentacja wyników badania "Bariery wzrostu" 
Najważniejsze wyniki badania (link)

Prezentacja "Trends in management" - prof. Eric Flamholtz (link)

Wystąpienie główne "Trendy w zarządzaniu" - prof. Eric Flamholtz (wersja angielska)

Sesja panelowa "Rozwój organizacji - pułapki i czynniki sukcesu"