Konferencja Badawcza PARP

Konferencja Badawcza PARP to doroczne spotkanie organizowane niemal nieprzerwanie od 2010 r. Jej kolejne edycje poświęcone są przedsiębiorczości, badaniom społeczno-ekonomicznym nt. przedsiębiorczości i sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Stanowią świetną okazję do dyskusji na temat trendów, wymiany doświadczeń, tak w skali kraju, jak i w wymiarze międzynarodowym.

Celem tych spotkań jest:

  • zaprezentowanie dorobku badawczego Agencji w kontekście przedsięwzięć badawczych realizowanych przez instytucje zewnętrzne,
  • przeprowadzenie publicznej dyskusji nad wnioskami z badań dotyczących różnych aspektów przedsiębiorczości.

Do udziału w konferencjach zapraszani są eksperci w dziedzinie badań nad przedsiębiorczością. Co roku mamy przyjemność gościć światowej sławy specjalistów w dziedzinach, którym dedykowane są poszczególne edycje spotkania.

Zapraszamy Państwa do udziału w kolejnych Konferencjach Badawczych PARP oraz do zapoznania się z materiałami z dotychczasowych spotkań (po najechaniu na pole Konferencja Badawcza w lewym menu uzyskają Państwo dostęp do materiałów archiwalnych z kolejnych lat).

Materiały do pobrania

2010 - Przedsiębiorczość i kapitał ludzki - nowe trendy (I Konferencja Badawcza PARP)

2012 - Instynkt przedsiębiorczości (II Konferencja Badawcza PARP)

2013 - Ilość vs jakość (III Konferencja Badawcza PARP)

2014 - Przedsiębiorczość jutra (IV Konferencja Badawcza PARP)

2015 - Innowacje w działaniu (V Konferencja Badawcza PARP)

2016 - Strategiczne projektowanie innowacji w biznesie (VI Konferencja Badawcza PARP)