Karol Olejniczakdr Karol Olejniczak

Doktor nauk o zarządzaniu, stypendysta seminarium prof. Elinor Ostrom - Indiana University oraz stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej na George Washington University. Jego głównymi polami zainteresowań naukowych są: organizacyjne uczenie się w sektorze publicznym, behawioralne interwencje publiczne i rozwój regionalny.

Od 15 lat zajmuje się ewaluacją funduszy strukturalnych. Badania z zakresu zarządzania w sektorze publicznym prowadził w Polsce, Holandii, Wielkiej Brytanii, Irlandii a także w USA. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji i ekspertyz na temat ewaluacji interwencji publicznych. Od 2008 roku jest kierownikiem merytorycznym Akademii Ewaluacji - elitarnych studiów podyplomowych dla urzędników administracji publicznej. Obecnie, w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki, rozwija metodykę laboratorium polityki publicznej w Polsce.