Poniżej prezentujemy wyniki wybranych badań i analiz nt. kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach zrealizowanych przez PARP.
2015  
2014  
 
2013  
 
2012  
 
2011  
 
2010  
 
2009  
 
2007  
 
2005  
 
  • Ocena projektów phare 2000, 2001 i 2002 w części usług na rzecz bezrobotnych realizowanych w ramach kontraktów serwisowych. Przegląd interesujących praktyk - (link)
2004