Rzeczywistość społeczna i gospodarcza serwuje nam dostęp do tak dużych zasobów informacji i możliwości rozwoju wiedzy, iż coraz częściej podejmowane są próby okiełznania tego zjawiska i czerpania z niego korzyści. Organizacje, które dostrzegają w tym procesie czynnik własnego rozwoju określane są jako „uczące się”, „ inteligentne”. Z badania przeprowadzonego wśród polskich przedsiębiorstw dowiemy się, że w Polsce takich firm działa nieco ponad 12%.

Rzeczywistość społeczna i gospodarcza serwuje nam dostęp do tak dużych zasobów informacji i możliwości rozwoju wiedzy, iż coraz częściej podejmowane są próby okiełznania tego zjawiska i czerpaniaokładka z niego korzyści. Organizacje, które dostrzegają w tym procesie czynnik własnego rozwoju określane są jako „uczące się”, „ inteligentne”. Z badania przeprowadzonego wśród polskich przedsiębiorstw dowiemy się, że w Polsce takich firm działa nieco ponad 12%.

Z badania wyłania się również obraz organizacji inteligentnej jako świadomej swojej pozycji konkurencyjnej, posiadającej wiedzę o otoczeniu rynkowym, kładącej nacisk na budowanie relacji z podmiotami zewnętrznymi oraz rozwój potencjału kadrowego.

Wyniki badania pokazały, że przedsiębiorstwa inteligentne funkcjonują lepiej od pozostałych firm, są bardziej konkurencyjne, lepiej wykształciły zdolności adaptacyjne, przez co są też bardziej odporne na niepowodzenia rynkowe i zawirowania gospodarki. Kluczowe jest postrzeganie przez nie wiedzy, potencjału ludzkiego jako strategicznego kapitału przedsiębiorstwa. Takie podejście pozwala na otwartość i elastyczność w wymianie wiedzy z otoczeniem bliższym i dalszym, pozwala taką wiedzę wykorzystać w efektywny sposób, zarówno w działaniu bieżącym, operacyjnym, jak i strategicznym.

Szerszy opis zjawiska, specyfikę zarówno „organizacji inteligentnych”, jak i „pozostałych” znajdą Państwo w opublikowanym raporcie "Inteligentne organizacje - zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników "

Streszczenie raportu w języku polskim pobierz plik

Streszczenie raportu w języku angielskim pobierz plik

Zapis z debaty pobierz plik

Materiały z konferencji pobierz plik

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

stopka PO KL