Poniżej prezentujemy wyniki wybranych badań i analiz dotyczących klastrów i instytucji otoczenia biznesu zrealizowanych przez PARP.

2016  
 
2015  
2014  
 
2013
 
2012
 
2011
 
2010
 
2009
 
2008
 
2004