Poniżej prezentujemy wyniki wybranych badań i analiz dotyczących klastrów i instytucji otoczenia biznesu zrealizowanych przez PARP.

2016  
 
2015  
  • Standardy zarządzania klastrem
  • Badanie trafności usług doradczo-szkoleniowych wspierających MSP w korzystaniu z finansowania zwrotnego w ramach projektu "Planowanie działań w MSP a finansowanie zwrotne” - (link)
  • Badanie klientów i usługodawców systemowej usługi Krajowego Systemu Usług w zakresie ochrony środowiska - (link)
  • Badanie klientów i usługodawców systemowej usługi Krajowego Systemu Usług w zakresie szybkiej optymalizacji zarządzania finansami przedsiębiorstwa - (link)
  • Badanie klientów i usługodawców usługi pilotażowej KSU w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno -spożywczego - (link)
  • Badanie klientów i usługodawców usługi pilotażowej KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw - (link)
  • Badanie klientów i usługodawców usługi pilotażowej KSU w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem - (link)
2014  
 
2013  
 
2012  
 
2011  
 
2010  
 
2009  
 
  • Konceptualizacja i operacjonalizacja projektu badawczego "Obserwatorium rynku usług wspierających rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności w Polsce" - (link)
  • Zasady i procedury prowadzenia dzialalności parków technologicznych w Polsce w świetle obowiązujących przepisów o pomocy publicznej - (link)
2008  
 
  • Badanie doświadczenia ośrodków Krajowego Systemu Usług dla MSP w prowadzeniu projektów - (link)
2004