GEM jest największym międzynarodowym projektem badania przedsiębiorczości oraz rozpowszechniania wiedzy o przedsiębiorczości i wspierania tworzenia jej nowych form. Inicjatywa została powołana w roku 1997 wspólnie przez Babson College z Bostonu oraz London Business School.

Podstawowym celem GEM jest porównanie szerokiego spektrum przejawów przedsiębiorczości przy zastosowaniu oryginalnie wypracowanej metodologii.

Celami projektu są również:

(1) mierzenie różnic w aktywności przedsiębiorczej pomiędzy krajami,

(2) identyfikowanie czynników determinujących poziom aktywności przedsiębiorczej,

(3) wskazywanie rozwiązań systemowych podnoszących poziom aktywności przedsiębiorczej.

W roku 2012 badaniami objęto 69 krajów świata (razem stanowią one ponad 74% ludności świata i 87% światowego PKB).

GEM opiera się na jednolitej metodologii pozyskiwania danych (zakłada przeprowadzenie badania ilościowego na minimalnej próbie 2000 dorosłych respondentów oraz min. 36 indywidualnych wywiadów z ekspertami w dziedzinie przedsiębiorczości). Proces zbierania danych jest ściśle kontrolowany przez osoby odpowiedzialne za jakość danych w ramach GEM.

Raport GEM obejmujący wszystkie kraje uczestniczące w projekcie ukazuje się na początku roku. Często poruszane są w nim tematy dotyczące wybranych aspektów przedsiębiorczości, jak np. przedsiębiorczość kobiet czy edukacja i szkolenia w przedsiębiorstwach.

Reprezentacje każdego z krajów uczestniczących mogą i w większości przypadków przygotowują raporty krajowe. Wszystkie raporty dostępne są na stronie http://www.gemconsortium.org/.

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach od 2011 roku.  Rokrocznie PARP wydaje raport prezentujący jak wygląda Polska przedsiębiorczość na tle innych krajów z całego świata oraz organizuje konferencję promującą projekt.


RAPORTY:

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR Polska 2013 (pobierz plik)

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR Poland 2013 (pobierz plik)


GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR Polska 2012 (pobierz plik)

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR Poland 2012 (pobierz plik)


GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR Polska 2011 (pobierz plik)

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR Poland 2011(pobierz plik)