Według najnowszego raportu z międzynarodowego badania przedsiębiorczości GEM Global Report, przedsiębiorczość w ponad dwóch trzecich krajów świata rozwija się lub jest na stabilnym poziomie. Co więcej ponad połowa przedsiębiorców na świecie zamierza stworzyć przynajmniej jedno miejsce pracy w ciągu kolejnych pięciu lat.

Dane na temat Polski wpisują się w pozytywny trend, który został przedstawiony w raporcie. Odsetek młodych firm (osób zakładających działalność gospodarczą lub prowadzących ją krócej niż 3,5 roku w populacji osób dorosłych) wzrósł z 9,2% w latach 2014-2015 do 10,7% w 2016 r. Nie słabną też intencje przedsiębiorcze Polaków – prawie 21% z nas deklaruje założenie firmy w ciągu kolejnych trzech lat. To więcej niż w Europie, gdzie podobne plany ma niecałe 12% dorosłych. Również więcej Polaków niż Europejczyków pozytywnie ocenia swoje umiejętności do prowadzenia firmy. Przeszkodą w realizacji tych zamierzeń może być od lat obserwowany w naszym kraju wysoki odsetek osób (47,6% w 2016 r.), które widzą szanse biznesowe w swoim otoczeniu, lecz nie decydują się na założenie firmy z powodu obawy przed niepowodzeniem – to wyższy wskaźnik niż średnia w Europie (40%) i jeden z najwyższych w regionie.

Global Entreprenurship Monitor to wspólna inicjatywa Babson College (USA) i London Business School (Wielka Brytania), zapoczątkowana w 1999 r. Zespół odpowiadający realizację badań w Polsce tworzą od 2011 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Szczegółowe informacje dotyczące Polski i pozostałych krajów świata w GEM Global Report 2016/17 są dostępne na stronie www.gemconsortium.org/report.

Raport nt. Polski w przygotowaniu. Zapraszamy wkrótce!

 

Global Entreprenurship Monitor Global Report 2016/17