Co to jest Panel Polskich Przedsiębiorstw?

Panel Polskich Przedsiębiorstw jest projektem badawczym realizowanym w latach 2013-18, mającym na celu badanie opinii przedsiębiorców działających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Kim jest organizator Panelu?

Instytucją odpowiedzialną za realizację Panelu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości  (PARP) z siedzibą przy ulicy Pańskiej 81/83 w Warszawie, 00-834. PARP jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, powstałą na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275, z późn.zm.).

Kto może uczestniczyć w Panelu?

W Panelu mogą wziąć udział firmy, które zostały wylosowane spośród wszystkich przedsiębiorstw działających w Polsce oraz otrzymały zaproszenie do udziału w badaniu i zgodziły się uczestniczyć w cyklu badań poświęconych diagnozie polskiego biznesu.

Czy udział w Panelu jest bezpłatny? 

Tak, udział w Panelu jest bezpłatny. 

Czy udział w badaniu jest obowiązkowy?

Udział w Panelu nie jest obowiązkowy dla firmy. Panelista (osoba reprezentująca firmę) każdorazowo decyduje, czy weźmie udział w danej edycji badania, do której dostał zaproszenie. Odmowa udziału w danej edycji badania nie jest jednoznaczna z rezygnacją z udziału w Panelu. Panelista może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w Panelu.

W jaki sposób wypełnia się kwestionariusz?

Wypełnianie kwestionariusza jest bardzo łatwe. Trzeba wejść na stronę internetową kwestionariusza, którego adres internetowy został przesłany przez PARP drogą pocztową, a następnie postępować zgodnie z pojawiającymi się na monitorze instrukcjami.

Czy mogę przerwać wypełnianie kwestionariusza?

Tak, w każdej chwili można przerwać wypełnianie kwestionariusza, a po ponownym zalogowaniu się rozpocząć jego wypełnianie w miejscu, gdzie zostało ono przerwane.

Czy dane mojej firmy są bezpieczne?

PARP gwarantuje, że wszystkie dane oraz opinie przekazywane przez Panelistów będą poufne. Dane i opinie przekazane przez Panelistów będą przetwarzane wyłącznie w formie zbiorczych zestawień statystycznych, w sposób uniemożliwiający identyfikację pojedynczych podmiotów i osób.

Czy muszę brać udział w każdym badaniu?

Nie, Panelista (osoba reprezentująca firmę) każdorazowo decyduje, czy weźmie udział w danej edycji badania, do której dostał zaproszenie. Odmowa udziału w danej edycji badania nie jest jednoznaczna z rezygnacją z udziału w Panelu.

Czy można się wycofać z udziału w Panelu?

Panelista może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w Panelu. Rezygnacja z udziału w Panelu następuje poprzez wysłanie pocztą elektroniczną zgłoszenia „o rezygnacji z udziału w projekcie badawczym Panel Polskich Przedsiębiorstw” wraz z podaniem nazwiska Panelisty oraz nazwy podmiotu gospodarczego, którego Panelista jest reprezentantem. Zgłoszenie powinno zostać wysłane na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czy kwestionariusze będą czasochłonne?

Nie, przeciętnie wypełnianie kwestionariusza nie powinno zająć więcej niż 20 minut. Długość kwestionariusza zależy od tematu danej edycji badania. Więcej na temat kolejnych edycji badania w zakładce: Wyniki badań Panelu Polskich Przedsiębiorstw

Czy będę otrzymywał jakieś materiały reklamowe?

Nie, PARP jest agencją rządową i nie rozsyłamy reklam ani nie przekazujemy danych Uczestników Panelu innym podmiotom. 

Czy istnieje możliwość zmiany reprezentanta firmy np. w przypadku zmiany stanowiska, nieobecności?

Tak, istnieje taka możliwość. Zmianę danych kontaktowych Uczestnika Panelu należy zgłosić podając dane kontaktowe nowego Uczestnika oraz nazwę podmiotu gospodarczego, którego Panelista jest reprezentantem. Zgłoszenie powinno zostać wysłane na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czy istnieje możliwość zmiany danych kontaktowych firmy?

Tak, istnieje taka możliwość. Zmianę danych kontaktowych firmy należy zgłosić podając nazwę podmiotu i nowe dane kontaktowe. Zgłoszenie powinno zostać wysłane na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.