Ewaluacja ex-post. Teoria i praktyka badawcza Środowisko i warsztat ewaluacji Ewaluacja wobec wyzwań stojących przed Wykorzystanie techniki propensity score matching
Evaluation in the Making. Ewaluacja w strategicznym zarządzaniu publicznym. Evaluation at strategic level of governance. Ocena wpływu i prognozowanie efektów w badaniach ewaluacyjnych.
  (R)ewaluacja. Poszukiwanie nowych metod oceny efektów. (R)ewaluacja 2. Wiedza w działaniu. Wyd. 2014