logo

Pierwszy strumień środków strukturalnych, z którego dzięki wstąpieniu do Unii Europejskiej mogła korzystać Polska, to także ogromne wyzwania, które stanęły przed Agencją. PARP rozpoczęła wdrażanie szeroko zakrojonych działań dotacyjnych, skierowanych do przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu w ramach programu Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, 2004-2006.

Z punktu widzenia ewaluacji, specyfika Działań SPO WKP pociągała za sobą potrzebę rozwoju dotychczas stosowanych podejść badawczych. W trakcie okresu programowania, pojawiło się większe zapotrzebowanie na ewaluacje on-going, które dostarczały bieżącej wiedzy o efektach realizowanych projektów w miarę postępu ich wdrażania. W końcowej fazie realizacji programu i po jego zakończeniu, Agencja podejmuje również ewaluacje ex-post dotyczące wybranych Działań lub typów instrumentów SPO WKP.

 Wyniki badań ewaluacyjnych realizowanych przez Instytucję Zarządzającą SPO WKP dostępne są na stronie: www.konkurencyjnosc.gov.pl w zakładce Ewaluacja SPO WKP - raporty


Spis raportów

 1. Ewaluacje ex-post SPO WKP:

    2.   Ewaluacje on-going SPO WKP:Wyniki ewaluacji wybranych Działań SPO WKP zrealizowanych przez PARP zaprezentowane zostały w trzech pozycjach wydawniczych:

 • Towards Innovative Economy. Effects of Grants to Enterprises in Poland 
  pod redakcją J. Pokorskiego, PARP, Warszawa 2011.

 

       
         (pobierz publikację)

 • Ocena instrumentów wsparcia bezpośredniego przedsiębiorstw
  Podsumowanie wyników ewaluacji wybranych Działań SPO WKP
  pod redakcją J. Pokorskiego, PARP, Warszawa 2010.

       
        (pobierz publikację)

 • Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Działania 2.1, 2.3, 1.2.1, 1.2.2 Efekty wsparcia przedsiębiorstw i otoczenia biznesu
  pod redakcją J. Pokorskiego, PARP, Warszawa 2008


 • (pobierz publikację)


  W razie pytań prosimy o kontakt: Jacek Pokorski, tel. +48 22 432 85 64, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.