Tytuł ewaluacji/badaniaWykonawcaTermin realizacjiKierownik projektu
w PARP
Kierownik projektu po stronie Wykonawcy
Ewaluacja ex post działań 2.1, 2.2 PO KL - ewaluacja efektów projektów systemowych działania 2.1.3 PO KL - "Instrument Szybkiego Reagowania"EGO - Evaluation for Government Organizations s.c. Karol Olejniczak, Bartosz Ledzion06.11.2015-11.12.2015Maciej SzałajBartosz Ledzion
Ewaluacja ex post działań 2.1, 2.2 PO KL - ewaluacja efektów projektów systemowych działania 2.1.3 PO KL - "Partnerstwo Publiczno-Prywatne"EGO - Evaluation for Government Organizations s.c. Karol Olejniczak, Bartosz Ledzion06.11.2015-11.12.2015Maciej SzałajDaria Kubiak
Ewaluacja ex post działań 2.1, 2.2 PO KL - ewaluacja efektów projektów innowacyjnych zrealizowanych w ramach konkursu "Rozwiązania jutra w HR"EGO - Evaluation for Government Organizations s.c. Karol Olejniczak, Bartosz Ledzion06.11.2015-11.12.2015Maciej SzałajIzabela Grabowska
Ewaluacja ex post działań 2.1, 2.2 PO KL - ocena i interpretacja wyników badań kontrfaktycznychRealizacja Sp. z o. o.20.10.2015-11.12.2015Maciej SzałajBarbara Leszczyńska

Ewaluacja ex-post projektu systemowego PARP – „Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych" – realizowanego w ramach Działania 5.2 PO IG

(list zapowiedni)

Konsorcjum Bluehill Sp. z o.o., Quality Watch Sp. z o.o., ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.08.10.2015-30.11.2015Jacek SzutArtur Kowalczyk

Ewaluacja projektu "Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczno odpowiedzialność biznesu (CSR)"

(więcej o badaniu)

Konsorcjum Deloitte Advisory Sp. z o.o. i Realizacja Sp. z o.o.06.10.2015-10.12.2015Agnieszka Haber

Julia Patorska

Aleksandra Stanek-Kowalczyk (ekspert ds. CSR)

Ewaluacja ex-post projektu systemowego PARP – „Polski Most Krzemowy” realizowanego w ramach VI osi priorytetowej „Polska Gospodarka na rynku międzynarodowym”, Poddziałanie 6.2.1 „Wsparcie dla centrów obsługi inwestorów i eksporterów”.

Agrotec Polska Sp. z o.o.05.10.2015-10.12.2015Jacek SzutAgnieszka Rudolf

Ewaluacja ex post projektu systemowego PARP "Utworzenie i dokapitalizowanie funduszu pożyczkowego wspierania innowacji w ramach pilotażu w III osi priorytetowej PO IG"

Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o.14.07.2015-15.10.2015Jacek SzutMaciej Gajewski

Analiza efektów realizacji działania I.1 PO RPW

(więcej o badaniu)

ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.08.07.2015 - 30.10.2015Zuzanna PopisJakub Grabowski
Ewaluacja bieżąca Działań 2.1, 2.2 PO KL , edycje XXI-XXIII - ankietowanie telefoniczne (CATI)PBS Sp. z o.o.20.06.2015 - 30.11.2015Maciej SzałajEwa Ciechanowska 
Analizy efektów netto wybranych Działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, z wykorzystaniem podejścia counterfactual impact evaluation", w ramach projektu ewaluacyjnego PARP pt. „BAROMETR INNOWACYJNOŚCI"Konsorcjum Uniwersytet Jagielloński i EGO - Evaluation for Government Organizations S.C Karol Olejniczak, Bartosz Ledzion29.05.2015 - 16.11.2015Jacek PokorskiSeweryn Krupnik
Cykliczna ocena trwałości i efektów osiągniętych po zakończeniu realizacji projektu w ramach PO RPW (za rok 2014)Badanie własne PARP01-02.2015Zuzanna Popis-
Panel Polskich Przedsiębiorstwhttp://www.parp.gov.pl/panel
Badanie własne PARP2013-2018Agnieszka Haber

Maciej Szałaj
-
Barometr Innowacyjności - ewaluacja on-going Działań PO IG skierowanych do przedsiębiorcówARC Rynek i Opinia Sp.
z o.o.

Exacto Sp.
z o.o.
2011-2015
(2015 - VIII runda badania)
Jacek PokorskiAndrzej Gołoś

(Badania i ewaluacje realizowane w 2014 r.)

(Badania i ewaluacje realizowane w 2013 r.)

(Ewaluacje realizowane w 2012 r.)

(Ewaluacje realizowane w 2011 r.