a

Tytuł ewaluacji

Wykonawca

Termin realizacji

Kierownik projektu w PARP

Kierownik projektu po stronie Wykonawcy

Konsultacje dotyczące Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Badanie własne PARP 06.12.2012-17.12.2012 Zuzanna Popis -
Efekty szkoleń i studiów podyplomowych dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego EU Consult Sp. z o.o.
oraz
IPC INSTYTUT BADAWCZY

list polecający
04.12.2012-18.12.2012 Rafał Trzciński Krzysztof Gutta
Ewaluacja Ocena pierwszych efektów projektów z działania I.4.1 i I.4.2 PO RPW, związanych z pozyskaniem inwestorów do Polski Wschodniej EU Consult Sp. z o.o. 26.10.2012-10.12.2012 Rafał Trzciński  Krzysztof Gutta
Ewaluacja ex post programu Bon na Innowacje PAG Uniconsult Sp. z o.o.
i
PRO Consulting Przemysław Oborski

list polecający
12.10.2012-30.11.2012 Zuzanna Popis Maciej Gajewski
Ewaluacja Działania 6.1 PO IG 2007-2013 pt. Identyfikacja barier wsparcia proeksportowego przedsiębiorstw The Gallup Organization Poland Sp. z o.o.
i
PAG Uniconsult Sp. z o.o.

list polecający
20.09.2012-29.11.2012 Jacek Pokorski Marek Dzido
Ewaluacja bieżąca Działań 2.1, 2.2 PO KL (edycje IX-XII) - ankietowanie telefoniczne (CATI) PBS Sp. z o.o. 06.07.2012-12.2012 Maciej Szałaj Ewa Ciechanowska
Ewaluacja bieżąca Działań 2.1, 2.2 PO KL (edycje IX-XII) - ankietowanie internetowe z dodatkowym komponentem jakościowym ARC Rynek i Opinia Sp. z o. o. 22.06.2012-12.2012 Maciej Szałaj Agnieszka Doktorska
Badanie internetowe CAWI uczestników spotkań konsultacyjnych w ramach projektu "Rozwiązania jutra w HR" Badanie własne PARP 01.2012-02.2012 Agnieszka Haber -
Barometr Innowacyjności - ewaluacja on-going Działań PO IG skierowanych do przedsiębiorców ARC Rynek i Opinia Sp. z o.o.

Exacto Sp. z o.o.
2011-2015
(2012 - II i III runda badania)
Jacek Pokorski Andrzej Gołoś

(Ewaluacje realizowane w 2011 r.