Tytuł ewaluacji

Wykonawca

Termin realizacji

Kierownik projektu w PARP

Kierownik projektu po stronie Wykonawcy

Ewaluacja tematyczna pn. "Ocena mechanizmów komplementarności w zakresie promocji Polski Wschodniej" PAG Uniconsult Sp. z o.o.

list polecający
17.11.2011- 20.12.2011 Rafał Trzciński Jerzy Drążkiewicz
Ewaluacja tematyczna pn. "Ocena stanu wdrażania standardów społecznej odpowiedzialności biznesu wraz z opracowaniem zestawu wskaźników społecznej odpowiedzialności w mikro-, małych i średnich przedsiębiorstwach" Millward Brown SMG/KRC Poland Media S.A

PWC Polska Sp. z o.o.

zaświadczenie o realizacji

informacje o badaniu
21.10.2011- 09.12.2011 Agnieszka Haber Anna Dyjas - Pokorska

Ewaluacja on-going pt. „Analiza barier wdrażania wybranych działań Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013”

 

Agrotec  Polska Sp. z o.o.

27.06.2011- 03.10.2011

Rafał Trzciński

Agnieszka Rudolf

Ewaluacja ex-ante projektu konkursu Rozwiązania jutra w HR

Synergion

05.08.2011- 10.10.2011

Agnieszka Haber

Michał Kociankowski

Ewaluacja bieżąca Działań 2.1, 2.2 PO KL – ankietowanie internetowe

 

ARC Rynek i Opinia Sp. z o.o.

zaświadczenie o realizacji

20.06.2011- 15.12.2011

Maciej Szałaj

Agnieszka Doktorska

Ewaluacja Regionalnych Instytucji Finansujących (edycja 2011)

 

PSDB Sp. z o.o.

05.08.2011- 23.12.2011

Maciej Szałaj

Irena Wolińska

Ewaluacja bieżąca Działań 2.1, 2.2 PO KL – ankietowanie telefoniczne

 

Mindshare Sp. z o.o.

24.06.2011- 15.12.2011

Maciej Szałaj

Wojciech Guzik

Ewaluacja ex-post projektu systemowego PARP pn. Rozwój usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym świadczonym przez ośrodki krajowej sieci innowacji realizowanego w ramach działania 5.2 POIG na lata 2007-13

Taylor Economics sp. z o.o.

28.06.2011- 20.09.2011

Jacek Pokorski

Piotr Tamowicz

Barometr innowacyjności – ewaluacja on-going działań POIG skierowanych do przedsiębiorstw

ARC Rynek i Opinia Sp. z o.o.

Exacto Sp. z o.o.

08.06.2011-2015

Jacek Pokorski

Andrzej Gołoś