logo

Ewaluacje programów PHARE i Phare SSG, podobnie jak i wdrażanie tych programów w okresie przedakcesyjnym, to „poligon doświadczalny” - zarówno przy samej realizacji, jak również zarządzaniu procesem ewaluacji. Ze względu na krótki horyzont wdrażania tamtych instrumentów wsparcia MSP, Agencja prowadziła przede wszystkim ewaluacje ex-post. Spośród kilku pierwszych, stosunkowo prostych projektów ewaluacyjnych dotyczących regionalnych lub sektorowych komponentów MSP, znalazły się także takie ewaluacje, które wykorzystywały zaawansowaną metodologię badań i analiz (technikę Propensity Score Matching). Po raz pierwszy w Polsce technika PSM zastosowana w ewaluacjach PARP, posłużyła do oszacowania efektów netto zrealizowanych projektów doradczych i inwestycyjnych Phare SSG w Małych i Średnich Przedsiębiorstwach.

 

Spis raportów