W latach 2007-2008 PARP przeprowadziła wieloetapową ewaluacją sieci ROEFS. Badanie miało na celu przeprowadzenie kompleksowej oceny działalności ROEFS oraz dostarczenie rozwiązań wspierających decyzję odnośnie przyszłej formuły funkcjonowania sieci.

Spis raportów

 

Badanie ze względu na różnorodność zastosowanych metod badawczych oraz konieczność przygotowania skomplikowanego zaplecza organizacyjnego, zostało w ramach jednego ze studiów przypadków zamieszczonych w pierwszym polskim podręczniku akademickim poświęconym ewaluacji sektora publicznego: Teoria i praktyka ewaluacji interwencji publicznych, s.349-361; pod red. Olejniczak K., Kozak M., Ledzion B.; Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.