Efektywność świadczenia usług proinnowacyjnych w „modelu popytowym” – identyfikacja barier wsparcia POIR (link)

Plan Ewaluacji POIR (link)

Plan Ewaluacji programu pomocowego PARP (link)