Plan Ewaluacji PO IR (link)

Plan Ewaluacji programu pomocowego PARP (link)