Ewaluacja w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przeprowadzana jest od 2000 roku. Za przygotowanie, realizację oraz promocję wyników ewaluacji odpowiedzialna jest Sekcja Ewaluacji (Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności), ale profesjonalna ewaluacja programu wymaga również udziału departamentów odpowiedzialnych za przygotowanie i wdrażanie programów. Sekcja Ewaluacji prowadzi własne badania ewaluacyjne w odniesieniu do wybranych programów wdrażanych przez PARP (ewaluacja wewnętrzna), a także zamawia zewnętrzne ekspertyzy w zakresie ewaluacji (ewaluacja zewnętrzna).

Ewaluacja funduszy 2014 - 2020

Ewaluacja funduszy 2007 - 2013

Ewaluacja funduszy 2004 - 2006

Ewaluacje funduszy przedakcesyjnych

Pozostałe ewaluacje aluacje programów krajowych