Ewaluacja w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przeprowadzana jest od 2000 roku.
Za przygotowanie, realizację oraz promocję wyników ewaluacji odpowiedzialna jest Sekcja Ewaluacji (Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności), ale profesjonalna ewaluacja programu wymaga również udziału departamentów odpowiedzialnych za przygotowanie i wdrażanie programów.

Sekcja Ewaluacji prowadzi własne badania ewaluacyjne w odniesieniu do wybranych programów wdrażanych przez PARP (ewaluacja wewnętrzna), a także zamawia zewnętrzne ekspertyzy w zakresie ewaluacji (ewaluacja zewnętrzna).Ewaluacja funduszy 2014 - 2020

 • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (link)
 • Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (link)
 • Program Operacyjny Polska Wschodnia (link)

Ewaluacja funduszy 2007 - 2013

 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (link)
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki (link)
 • Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej (link)

 Ewaluacja funduszy 2004 - 2006

 • Europejski Fundusz Społeczny (link)
 • Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (link)
 • Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (link)

 Ewaluacje funduszy przedakcesyjnych

 • Programy Phare zwiazane z infrastrukturą (link)
 • Phare Małe i Średnie Przedsiebiorstwa 2000 - 2003 (link)
 • Phare Rozwój Zasobów Ludzkich 2000 - 2003 (link)

 Ewaluacje programów krajowych

 • Raporty ewaluacyjne (link)