Ewaluacja funduszy 2007 - 2013

  • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (link)
  • Program Operacyjny Kapitał Ludzki (link)
  • Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej (link)